قیمت ها در بورس به ریال است یا تومان ؟ . . . پاسخ : همه قیمت ها در بورس و سایت معاملات بورسی به ریال می باشند.