بیش از ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر فکر می*کنند دنیا ۷۰ روز دیگر به پایان می*رسد!

مطالعه*ای بین*المللی نشان می*دهد که در بین مردم دنیا، از هر 10 نفر، 1 نفر باور دارد که همین روزها دنیا به پایان خواهد رسید. چینی*ها، آمریکایی*ها و ترک*ها بیش از همه به این موضوع باور دارند. شما چه فکر می*کنید؟

بهنوش خرم*روز: حدود 60 روز به 21 دسامبر 2012 باقی مانده، تاریخی که مدت*ها است جنجال*های زیادی به همراه داشته است. از مدت*ها پیش، برخی مدعی شده بودند که بر اساس پیشگویی*های باستانی، دنیا در سال 2012 به پایان خواهد رسید. منبع اصلی این ادعاها هم،* تقویم قدیمی مایاها بود که در زمانی مقارن با 21 دسامبر 2012/ 30 آذرماه 1391 به پایان می*رسد. عده*ای، *به پایان رسیدن این تقویم را به معنای به پایان رسیدن جهان تفسیر کردند. این ادعا، مخالفین و موافقینی دارد که هنوز، در حال بحث و مجادله هستند. شاید تا دسامبر 2012 از راه نرسد، این بحث و مجادلات به پایان نرسد.
شما جز کدام دسته هستید؟ به پایان دنیا در این تاریخ، یا زمانی دورتر ولی در طول زندگی خود روی زمین باور دارید؟ یا از آن دسته هستید که چنین پایانی را متصور نیستند؟ چه*قدر به چنین پیشگویی*هایی بها می*دهید؟ چه*قدر موافقید که باید برای چنین روزی آماده شد و مثلا، پناهگاه*هایی برای مخفی شدن در چنین روزی ساخت؟ شاید فکر کنید که اقلیتی روی زمین ممکن است چنین باوری داشته باشند، اما آمارها نشان می*دهند که این عده، در واقع تعداد قابل توجهی هستند: بیش از 700 میلیون نفر!
به گزارش پاپ*ساینس،یک [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نشان می*دهد که در بین مردم دنیا، آمریکایی*ها، چینی*ها و ترک*ها، بیشتر از همه، به پایان قریب*الوقوع دنیا باور دارند. ازهر 5 نفر بزرگسال در ترکیه و آمریکا، یک نفر معتقد است که دنیا در طول زندگی*اش به پایان خواهد رسید. در چین، از هر پنج نفر،* یک نفر بر این باور است که آرماگدون در تاریخ مقرر، یعنی دسامبر 2012 از راه خواهد رسید. البته در همه کشورها، معتقدین به پایان دنیا این*قدر زیاد نیستند، اما به طور میانگین،* باز هم تعداد آن*ها قابل توجه است: در سراسردنیا، از بین هر ده نفر،* یک نفر می*ترسد که دنیا در پایان سال 2012 واقعا به پایان برسد.
البته در همه جوامع، مردم به این اندازه نسبت به عاقبت خود و جهان بدبین نیستند. مثلا در بین فرانسوی*ها، تنها 6 درصد باور دارند که پایان دنیا را به چشم خود خواهند دید و در بین مردم ساکن آلمان و اندونزی،* تنها 4 درصد به روز پایان دنیا در سال 2012 که توسط تقویم مایاها پیشبینی شده، *باور دارند.
برای مشاهده اینفوگرافیک در ابعاد بزرگ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].