هلیکس، چشمی درشت بر پهنه آسمان

نجوم - یک جفت از تلسکوپ*های ناسا موفق شده*اند تا عکسی تازه و بی*نظیر از سحابی هلیکس (حلزونی) بگیرند، منظره کیهانی بی*نظیری که شبیه یک چشم عظیم کیهانی است. آینده مشابهی در انتظار خورشید ماست.

محمود حاج*زمان: یک جفت از تلسکوپ*های ناسا موفق شده*اند تا عکسی تازه و بی*نظیر از سحابی هلیکس (Helix Nebula) بگیرند، منظره کیهانی بی*نظیری که شبیه یک چشم عظیم کیهانی است.
به گزارش اسپیس، سحابی هلیکس که با نام NGC 7293 نیز شناخته می*شود، نمایانگر ستاره در حال مرگی است که به عنوان سحابی سیاره*نما شناخته می*شود. برای خلق این تصویر جدید، داده*های تلسکوپ فضایی اسپیتزر که مشاهدات خود را در طول موج بلند نور فروسرخ انجام می*دهد، و داده*های کاوشگر فرگشت کهکشانی (GALEX) که در طول موج کوتاه نور فرابنفش به مطالعه اجسام کیهانی می*پردازد، با یکدیگر ترکیب شده است.
سحابی حلزونی که در فاصله 650 سال نوری از زمین و در صورت فلکی دلو واقع شده است، سرنوشت آینده خورشید ما را به تصویر می*کشد؛ سرنوشتی که طی آن انتظار می*رود تا 5 میلیارد سال آینده خورشید نیز به یک سحابی سیاره*نما مبدل شود.سحابی*های سیاره*نما به هیچ وجه سیاره نیستند. این نام غلط در قرن هجدهم میلادی بر روی آنها گذاشته شد، چرا که این سحابی*ها از پشت تلسکوپ شبیه سیارات گازی عظیم منظومه شمسی به نظر می*رسیدند. با این وجود این نام تا به امروز بر روی آنها باقی مانده است. در حقیقت، سحابی*های سیاره*نما ستارگانی هم اندازه خورشید هستند که در انتهای عمر خود قرار دارند، و سوخت هیدروژن و هلیوم آنها برای همجوشی هسته*ای در حال اتمام است. در این مرحله، آنها گازهای لایه خارجی خود را به صورت پوسته*های درخشانی در اطراف خود باد می*کنند، و خود به ستارگان کوتوله سفید مبدل می*شوند.
کوتوله سفید سحابی هلیکس به صورت نقطه سفیدی در مرکز تصویر قابل مشاهده است. این ستاره تابش فرابنفش شدیدی منتشر می*کند که باعث درخشش لایه*های گازی خارجی در طول موج فروسرخ می*شود. هر دو محدوده طیف نور در این عکس نشان داده ده است. داده*های تلسکوپ GALEX به رنگ آبی، و مشاهدات تلسکوپ اسپیتزر به رنگ زرد دیده می*شود. بخشی از اطلاعات مربوط به پس*زمینه عکس نیز از داده*های جمع*آوری شده توسط کاوشگر نقشه*برداری فروسرخ دید گسترده آسمان ناسا (WISE) استخراج شده است.