پرداخت اصل و سود سپرده*های ارزی به ریال ممنوع شد

بانک مرکزی اعلام کرد: اصل و سود متعلقه به حساب*های سرمایه*گذاری ارزی مدت*دار باید به صورت ارزی محاسبه و* پرداخت شود.

این بانک* با صدور بخشنامه*ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد: دارندگان*ارز* (اسکناس) می*توانند ضمن مراجعه به بانک*های عامل در قالب سپرده*های قرض*الحسنه*(پس*انداز و جاری) و سرمایه*گذاری*(مدت دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان*روا (با موافقت متقاضی)* را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت نماید.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.