مواد معدنی و اوراق قرضه صنعتیهمه کالاها برابر نیستند. به ویژه نفت در برابر شوک های تامین آسیب پذیر است. معمولاً ناآرامی در کشورهای تولید کننده نفت یا مناطق منجر به افزایش قیمت نفت می شود. افزایش قیمت به دلیل شوک عرضه برای سهام منفی است ، اما افزایش قیمت به دلیل تقاضای بیشتر می تواند برای سهام مثبت باشد. این مورد همچنین درمورد مواد معدنی صنعتی وجود دارد که کمتر در معرض این شوک های تأمین هستند. در نتیجه ، نقشه پردازان می توانند قیمت فلزات صنعتی را برای سرنخ های اقتصاد و بورس مشاهده کنند. قیمت های بالاتر نشان دهنده افزایش تقاضا و اقتصاد سالم است. سقوط قیمت ها نشان دهنده تقاضای پایین و ضعف اقتصاد است. نمودار زیر همبستگی مثبت واضحی بین فلزات صنعتی و S&P 500 را نشان می دهد.redirect.php?a=*[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] معدنی و پیوندهای صنعتی به دلایل مختلف در حال افزایش است. وقتی اقتصاد در حال رشد است و یا فشارهای تورمی افزایش می یابد ، فلزات حرکت می کنند. اوراق قرضه تحت این شرایط کاهش می یابد و در صورت ضعف اقتصاد و / یا فشارهای تورمی افزایش می یابد. نسبت این دو می تواند بینش بیشتری در مورد قدرت / ضعف اقتصادی یا تورم / تورم داشته باشد. وقتی قدرت اقتصادی و تورم غالب شود ، نسبت قیمت مواد معدنی صنعتی به قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت. برعکس ، وقتی ضعف اقتصادی و تورم غالب شود ، این نسبت کاهش می یابد. free forex signals نتیجه گیریتجزیه و تحلیل بین بازار یک ابزار ارزشمند برای تجزیه و تحلیل بلند مدت یا میان مدت است. در حالی که این روابط بین بازار به طور کلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند ، اما منوط به برداشت یا دوره هایی هستند که روابط کار نمی کنند. وقایع بزرگ ، مانند بحران مالی 2008 ایالات متحده ، می تواند برخی روابط را برای چند ماه از آشفتگی دور کند. علاوه بر این ، تکنیک های توصیف شده در این مقاله باید همراه با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند. نمودار نسبت فلزات / اوراق قرضه صنعتی می تواند بخشی از سبد شاخص های گسترده بازار باشد که برای ارزیابی قدرت یا ضعف کلی بازار سیگنال های فارکس آزاد طراحی شده است. برای ارزیابی جامع شرایط بازار ، نباید از هیچ شاخص یا رابطه واحدی استفاده شود.free forex trading signals تجزیه و تحلیل درون مارکترویکردی از بالا به پایین برای درک بازار سهام از طریق روابط آن با اوراق قرضه ، ارز و کالاها.