منحنی عملکرد تغییر می کندتغییرات شکل منحنی در طول زمان با شیب منحنی عملکرد اندازه گیری می شود. وقتی اختلاف زیادی بین انتهای کوتاه و بلند منحنی وجود داشته باشد ، یک منحنی تندتر در نظر گرفته می شود. وقتی اختلاف کمی بین دو انتها باشد ، منحنی صاف در نظر گرفته می شود.تغییر منحنی از تیز به تخت اغلب به عنوان "مسطح" شناخته می شود. به همین ترتیب ، تغییر منحنی از تخت به شیب تند گفته می شود.شیب و مسطح شدن منحنی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تغییرات در فضای اقتصادی را نشان دهند.گفته می شود که منحنی عملکرد وقتی که بازده های طولانی کاهش می یابد در حالی که بازده های کوتاه افزایش می یابد ، مسطح می شود که اختلاف بین این دو را کاهش می دهد و شیب را کم می کند. تسطیح معمولاً زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد در حال بهبود کامل باشد.نمودار زیر از عملکرد free forex signals Snapshot ما برای مقایسه منحنی عملکرد در دو تاریخ مختلف استفاده می کند. خط قرمز تیره منحنی عملکرد اوایل سال 2010 است ، در حالی که خط قرمز روشن منحنی اواخر سال 2018 است. همانطور که مشاهده می کنید ، عملکرد در سررسیدهای طولانی تر کاهش یافته در حالی که بازده در سررسیدهای کوتاه تر افزایش یافته است ، در نتیجه یک منحنی تندتر از سال 2010 به یک منحنی بیش از حد مسطح در سال 2018 تغییر یافته است.حالت برعکس ، هنگامی که اختلاف بین دو انتهای منحنی کم است اما شروع به افزایش می کند ، شیب زیاد منحنی نامیده می شود. منحنی های تیز به طور کلی در ابتدای یک دوره رشد یا گسترش ظاهر می شوند.نمودار بالا نمونه ای از منحنی شیب دار را نشان می دهد. در مه 2007 ، منحنی عملکرد بسیار ثابت بود و تمام سررسیدها از 4.65٪ فراتر رفت. از آن زمان تا اوت 2010 ، بازده در منحنی کاهش یافت ، اما در پایان کوتاه با دشواری بیشتری کاهش یافت. این افت نامتقارن باعث شیب دار شدن منحنی شد.سیگنال های فارکس ارتباط با چرخه اقتصادیاین اطلاعات در مورد روند قیمت و تغییر شکل منحنی اغلب برای تعریف موقعیت ما در چرخه تجارت استفاده می شود (که بعضاً به آن چرخه تجارت گفته می شود). جدول زیر نحوه رفتار منحنی عملکرد در طول هر قسمت از چرخه را نشان می دهد.نمودار بالا S&P 500 را در ماهانه نشان می دهد که مربوط به دهه 1970 است. خطوط تیره به رنگ قرمز و سبز تاریخ شروع و پایان گسترش و انقباضات در چرخه تجارت را مشخص می کند که توسط free forex trading signals NBER (دفتر ملی تحقیقات اقتصادی) تعریف شده است. بنابراین ، منطقه از خط قرمز تا خط سبز نشان دهنده دوره انقباض است ، در حالی که منطقه از سبز به قرمز ، دوره انبساط را نشان می دهد.گسترش 10 ساله - 2 ساله در زیر نمودار رسم شده است. دایره های نارنجی در زیر خط صفر ، جایی که منحنی عملکرد معکوس است ، کاهش نشان می دهد. توجه داشته باشید که از اواخر دهه 1970 قبل از هر دوره انقباض ، منحنی عملکرد تغییر کرده است. همانطور که در جدول بالا انتظار می رود ، منحنی عملکرد معمولاً در آغاز رکود معکوس یا مسطح است.نه تنها شکل فعلی منحنی عملکرد می تواند به ما در حل معمای مالی کمک کند ، بلکه مهمتر از همه ، تغییر و تغییر شکل منحنی با گذشت زمان ، سرنخ هایی را برای مسیر احتمالی آینده اقتصاد در اختیار ما قرار می دهد.ترکیبی از اطلاعاتی که می توانید از منحنی بازده با رفتار شناخته شده منحنی عملکرد (در رابطه با مراحل مختلف چرخه کسب و کار) بدست آورید ، می تواند به تعریف موقعیت سیگنال های فارکس آزاد ما در چرخه کمک کند ، که به شما کمک می کند تا از بین رویکردهای مخاطره آمیز یا بدون ریسک برای سرمایه گذاری های خود انتخاب کنید.با استفاده از ابزار منحنی عملکرد پویا می توانید نمای دقیق تری از منحنی عملکرد را بدست آورید که به شما امکان تعامل بین بخشهای مختلف را نیز می دهد.نمودار منحنی عملکرد پویا در بالا بازده انواع سررسید خزانه داری آمریکا را از 3 ماه تا 30 سال نشان می دهد.نمادهای سهام سررسیدهای مختلف در جدول زیر نمودار نشان داده شده است. شما می توانید از این موارد به عنوان ورودی در redirect.php?a=*[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و سایر ابزارهای سایت برای اهداف تجزیه و تحلیل امنیت فردی استفاده کنید.ابزار Dynamic Yield Curve به شما امکان می دهد عکس های فوری ایجاد کنید تا نتایج دو تاریخ مختلف را به راحتی مقایسه کنید و همچنین تغییرات منحنی را با گذشت زمان تحریک کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار ، لطفاً به مقاله منحنی عملکرد پویا در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.