برای ثبت شرکت در مجارستان باید با چهار نوع شرکت که در این کشور مجوز تاسیس دارند، آشنا باشید. آگاهی از قوانین ثبت این شرکت ها می تواند تا حد زیادی به شما در انتخاب شرکت مناسب کمک کننده باشد.۱٫شرکت تک مالکیتی: برای تاسیس این نوع شرکت نیازی به شراکت چند نفر نیست و افراد به صورت فردی می توانند تجارت و کسب و کار دلخواه خود را در مجارستان راه اندازی کنند.۲٫شرکت تابعه: به شرکت های خارجی ای گفته می شود که تمایل دارند کسب و کار خود را توسعه داده و شعبه ای جدید در کشورهای دیگر تاسیس نمایند.۳٫شرکت با مسئولیت محدود: این نوع شرکت ها بسته به اینکه در آن چه کاری انجام می گیرد، می توانند به شکل یا عمومی فالیت کنند.۴٫شرکت های تضامنی و نسبی: برای تاسیس و ثبت این نوع شرکت ها در مرحله اول باید حداقل دو شریک وجود داشته باشد. ثبت این دو نوع شرکت در مجارستان از لحاظ قوانین و ویژگی ها شباهت زیادی با یکدیگر دارند.redirect.php?a=*legalrel.com/ثبت-شرکت-در-مجارستان۵٫یکی از شرکت هایی که برای ثبت در مجارستان بیشتر مورد توجه افراد سرمایه گذار قرار گرفته است، شرکت LLC یا Kft در مجارستان می باشد.