تحصیل در کشورهای آلمان، نروژ،اسپانیا، اتریش و ایتالیا رایگان است. تحصیل در این کشورها با استفاده از بورسیه های تحصیلی، هر ساله نظر دانشجویان زیادی را به خود جلب می کند.متقاضیان برای تحصیل رایگان به دو روش دانشگاهی و دولتی می توانند بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی دریافت نمایند.برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل رایگان در کشورهای مختلف می توانید سوالاتتون را در قسمت دیدگاه بنویسید.