حراج در واقع یک سیستم خرید و فروش است که در آن خریدار و فروشنده بر سر یک مبلغ خاص در خصوص اوراق بهادار، کالا یا خدمات و… به توافق می*رسند. تمامی معاملات بازار بورس و فرابورس با استفاده از مکانیسم حراج، قیمت گذاری و خرید و فروش می*شوند. و در یک کلام مکانیسم حراج در بورس و فرابورس به دو صورت تفاوت حراج پیوسته و ناپیوسته صورت می*گیرد که در ادامه به توضیح در خصوص هر یک از آن ها خواهیم پرداخت. مکانیسم حراج پیوسته و حراج ناپیوسته در بورس در قدم اول توجه کنید که تفاوت حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس به قیمت سهام و ارزندگی آن، بورسی یا فرابورسی بودن بستگی ندارد بلکه در تفاوت حراج پیوسته و ناپیوسته تفاوت در پیوستگی است. قبل از وارد شدن به بحث حراج پیوسته و حراج ناپیوسته بدانید که کلمه حراج به معنای تخفیف بر سهام ها نیست بلکه بیانگر دو مرحله داد و ستد است. حال به بحث اصلی خود برمی*گردیم. حراج پیوسته و ناپیوسته به چه معناست؟