سلام دوستانمن شنیدم که میگن اگه تو ترکیه یه خونه بخری، می تونی اقامت دائم بگیری؟این درسته؟