ترکیه یکی از کشورهای توریستی و در عین حال پر جاذبه است که سالانه درصد قابل توجهی از افراد تمایل به، مهاجرت به ترکیه را دارند. متقاضیان می توانند با یکی از 8 روش زیر اقدام به درخواست اقامت ترکیه برای خود کنند.1- مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل2- مهاجرت به ترکیه از طریق کار3- مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری4- مهاجرت به ترکیه از طریق خرید ملک5- مهاجرت به ترکیه از طریق ثبت شرکت6- مهاجرت به ترکیه از طریق تولد7- مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج8- مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگیهر گونه سوالی در مورد مهاجرت به ترکیه و روش های مهاجرت به سایر کشورهای جهان دارید ازم بپرسید.