قطره قطره خون دل

موضوع: قطره قطره خون دل

برچسب ها: هیچ یک
 1. **4hoo** گفت:

  قطره قطره خون دل

  [CENTER][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]طلا باش…[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تا اگه روزگار آب ات کرد,[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]سنگ نباش…[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تا اگر زمانه خرد ات کرد,[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی..!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 2. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]هيچ وقت ،هيچ چيز را بي جواب نگذار!!![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب نگاه مهربان را با لبخند[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب دورنگي را با خلوص[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب مسئوليت را با وجدان[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب بي ادب را با سكوت[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب خشم را با صبوري[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب پشتكار را با تشويق[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب كينه را با گذشت[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب گناه را با بخشش[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب دلمرده را با اميد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff9933][SIZE=5][FONT=arial][B]جواب منتظر را با نويد


  [IMG]********www.up.**************/images/fgby0rydjvbrph7v6cyg.jpg[/IMG][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 3. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]باران که می بارد تو می آیی باران گل، باران نیلوفر [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]باران مهر و ماه و آئینه باران شعر و شبنم و شبدر [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]غم می گریزد، غصه می سوزد شب می گدازد، سایه می میرد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]تا عطرِ آهنگ تو می رقصد تا شعر باران تو می گیرد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]از لحظه های تشنه ی بیدار تا روزهای بی تو بارانی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]غم می کشد ما را و می بینی دل می کشد ما را تو می دانی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]

  [IMG]********rfad.unblog.fr/files/2007/09/rain.jpg[/IMG][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 4. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#ff6699][SIZE=5][FONT=arial][B]یکی از مهمترین قانون های زندگی قانون به تو چه ، به من چه است* [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff6699][SIZE=5][FONT=arial][B]یعنی هر کاری که مردم میکنن به من چه [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff6699][SIZE=5][FONT=arial][B]و هرکاری که من میکنم به مردم چه [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff6699][SIZE=5][FONT=arial][B]فقط خدا میدونه چقدر زندگی آدمو آروم میکنه این قانون....................[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#ff6699][SIZE=5][FONT=arial][B]
  [IMG]*********fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.358.358/p403x403/376334_395078720539683_457598614_n.jpg[/IMG][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 5. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#40e0d0][SIZE=6][FONT=arial][B]گفتن دوستت دارم تنها یکی دو ثانیه زمان میخواد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#40e0d0][SIZE=6][FONT=arial][B]ولی پیدا کردن کسی که بهش این حرف رو بزنی یک عمر زمان میخواد...................................

  [IMG]*********fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/c0.0.403.403/p403x403/536729_376430755737813_707988809_n.jpg[/IMG][/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 6. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#dda0dd][SIZE=6][FONT=arial][B]گورستانها پر از افراديست که می پنداشتند[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#dda0dd][SIZE=6][FONT=arial][B]چرخ دنيا بدون آنها هرگز نمی چرخد.....................................


  [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [IMG]*********fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/c0.0.400.400/p403x403/197644_376882622359293_874658401_n.jpg[/IMG][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 7. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][B]آدم ها فقط آدم هستند ؛[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][B]نه بیشتر ، نه کمتر ؛[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][B]اگر کمتر از چیزهای که هستند نگاهشان کنی آنها را شکسته ای ...[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][B]اگر بیشتر از ​آن حسابشان کنی ، آنها ترا می شکنند... [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cccc33][SIZE=5][FONT=arial][B]بین این آدم ها ، فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه ...

  [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][IMG]********www.goums.ac.ir/files/hematology/question_mark6a.jpg[/IMG]

  [/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 8. **4hoo** گفت:

  شبهای عشق...

  [CENTER][COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]من در میان همهمه برگهای زرد [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]راز و نیاز گام تو را گوش می کنم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]با التماس ساقه دست بریده ام[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]پاشیده های آیینه را جوش می کنم [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]تصویر رنگ رفته شبهای عشق را[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]با اشکهای یاد تو روتوش می کنم [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]با اشتیاق با همه ناگواری اش[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]چندین هزار درد تو را نوش می کنم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]تا دستهای نرم تو شد تکیه گاه من [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]اندوه و غصه جمله فراموش می کنم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]تا مژده رسیدن تو باورم شود [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#cc9999][SIZE=5][FONT=arial][B]اندام کوچه را همه گل پوش می کنم [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 9. **4hoo** گفت:
  [CENTER][COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][B]چه [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]غریب[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][B] اند [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][B]"[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]دوستت دارم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][B]" هایی که[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#000000][SIZE=5][FONT=arial][B]نوشته میشوند ولی خوانده[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]نمیشوند[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]:-manfi:-manfi
  [/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 10. **4hoo** گفت:
  [CENTER][SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial][IMG]********www.pic.iran-forum.ir/images/8kh3wy1w7nm3yc2vns39.jpg[/IMG]

  [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [RIGHT][SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]گریه نکن ...[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]جهان ... پر شده از نمره های بیست![/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]دانش آموزان زرنگتر ...[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]بمب های بزرگتری ... خواهند ساخت[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]اگر ... قلب های کوچکتری ... داشته باشند[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]و هیچ کس ...[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]نمره مهربانی دست های تو را ...[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]وقتی ... به گربه های گرسنه ... غذا می دهی[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]در کارنامه ات... نخواهد نوشت !!! [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]
  [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/RIGHT]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial][/FONT][/B][/COLOR][IMG]********www.pic.iran-forum.ir/images/h906kkyldkee8ceced38.jpg[/IMG][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]
  [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [RIGHT][SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]
  دامن چین دارت را بپوش و بچرخ ...جهان ... به ساز تو ... میرقصد[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]من برای معلمت ... نامه ای خواهم نوشت [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]و به او ... خواهم گفت ... [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=6][COLOR=#66cc00][B][FONT=arial]از مشق های زیاد ... که انگشت های کوچکت را ... خسته می کندبیزارم .


  [/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/RIGHT]
  [/CENTER]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT