[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

فرزندان رسول خدا (ص)

رسول خدا - صلی الله علیه و آله- را سه پسر و چهار دختر بود كه عبارتند از:
1- قاسم، كه نخستین فرزند رسول خدا است، و پیش از بعثت در مكّه تولد یافت، و رسول خدا به نام وی «أبوالقاسم» كنیه گرفت، و نیز نخستین فرزندی است كه از رسول خدا در مكّه وفات یافت و در آن موقع دو ساله بود.
2- زَیْنَب، دختر بزرگ رسول خدا كه بعد از قاسم در سی سالگی رسول خدا تولّد یافت، و پیش از اسلام به ازدواج پسر خاله خود «أبوالعاص بن رَبیع» در آمد و پس از جنگ بَدْر به مدینه هجرت كرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات یافت.
3- رُقَیَّه، كه پیش از اسلام و بعد از زَیْنَب، در مكّه تولّد یافت و پیش از اسلام به عقد «عُتْبَه بن أبی لَهَب» در آمد و پس از نزول سوره «تَبّّتْ یَدا أبی لَهَبِ» و پیش از عروسی به دستور أبولَهَب و همسرش «أُمّ جَمیل» از وی جداگشت، و سپس به عقد «عُثْمان بن عَفّان» در آمد و در هجرت او ل مسلمین به حَبَشه با وی هجرت كرد و آنگاه به مكّه بازگشت و به مدینه هجرت كرد و در سال دوم هجرت سه روز بعد از بَدْر، همان روزی كه مژده فتح بَدْر به مدینه رسید، وفات یافت.
4- أمّ كُلْثوم، كه نیز در مكّه تولّد یافت و پیش از اسلام به عقد «عُتْبَه بن أبی لَهَبْ» در آمد و مانند خواهرش پیش از عروسی از «عُتْبَه» جدا شد، و در سال سوم هجرت به ازدواج «عُثمان بن عفّان» در آمد، و در سال نهم هجرت وفات كرد.
5- فاطمه ـ علیهاالسّلام ـ كه ظاهراً در حدود پنج سال پیش از بعثت رسول خدا در مكّه تولّد یافت و در مدینه به ازدواج «أمیرالمؤمنین علی» ـ علیه السّلام ـ در آمد، و پس از وفات رسول خدا به فاصله ای در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات یافت و نسل رسول خدا تنها از وی باقی ماند و یازده امام معصوم از دامن مطهّر وی پدید آمدند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
6- عبدالله كه پس از بعثت رسول خدا در مكّه متولّد شد و «طیّب» و «طاهر» لقب یافت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. و در همان مكّه وفات كرد و پس از وفات او «عاص بن وائل سَهْمی» رسول خدا را «أبتر» خواند و خداوند سوره كوثر در پاسخ وی نازل گردید.
7- إبراهیم، كه از «ماریّهْ قِبْطیّه» در سال هشتم هجرت در مدینه تولّد یافت و در سال دهم در 16 یا 18 یا 22 ماهگی سه ماه پیش از وفات رسول خدا[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] یا در هجدهم رجب[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] در مدینه وفات كرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . فاطمه، از امیرالمؤمنین سه پسر آورد: حسن و حسین و مُحسن *و دو دختر: زینب و أم كلثوم (ر.ك: جوامع السیره، ص 39، 40. معارف ابن قتیبه ص 62، 92) در این كه محسن سقط شد یا در كودكی از دنیا رفت میان تاریخ نویسان اختلاف است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . ر.ك: ترجمه تاریخ یعقوبی، ج1، ص 375. اما به قول ابن اسحاق و ابن هشام و كلینی: رسول خدا سه پسر از خدیجه داشت: قاسم پیش از بعثت و طیب و سپس طاهر بعد از بعثت (ر.ك: سیره النبی،*ج1، ص 206. اصول كافی، ج1، ص 439) برخی گفته اند: قاسم و طاهر پیش از اسلام و عبدالله كه طیب لقب یافت پس از بعثت (ر.ك: أسدالغابه، ج1، ص 16).
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . جوامع السیره، ص 38-39.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . مصباح المتهجد، ص 566.
ابراهيم آيتي- با اندكي تلخيص از کتاب تاريخ پيامبر اسلام(ص)، ص 76