[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

جوانی پیامبر اسلام(ص)

حلف الفضول[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
حلف الفضول كه آن را بهترین و ارزشمندترین پیمانهای قریش خوانده اند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، میان سران چند تیره از قریش بسته شد. این پیمان از آنجا شكل گرفت كه مردی از قبیله بنی زبید وارد مكه شد و كالایی به عاص بن وائل از تیره بنی سهم فروخت. عاص كالا را گرفت، ولی بهای آن را نداد. مرد زبیدی هر چند به وی مراجعه كرد نتیجه ای نگرفت. چنان كه قبلا گفته شد در آن روزگاران در جزیره العرب نظام قبیلگی حاكم بود و هر قبیله از منافع افراد خود حمایت می كرد و اگر غریبه ای مورد ظلم واقع می شد، حامی و دادرسی نداشت. مرد زبیدی ناگزیر هنگامی كه سران قریش در كنار كعبه گرد آمده بودند،* بالای كوه ابوقبیس رفت و با سرودن اشعاری پر سوز و گداز، دادخواهی كرد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
با شنیدن ندای دادخواهی او، با پیشگامی زبیر بن عبدالمطلب، بزرگان بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، بنی زهره، بنی تمیم و بنی حارث (كه از تیره های خوشنام قریش بودند) ، در خانه عبدالله بن جدعان تیمی گرد آمدند و پیمان بستند كه برای یاری و گرفتن حق هر ستمدیده ای همدستان شده، اجازه ندهند در مكه بر احدی ستم شود، چه وابسته به آنها باشد و چه غریبه، چه فقیر و پست باشد و چه ثروتمند و با شرف. آن گاه نزد عاص رفته حق مرد زبیدی را از وی گرفتند و به آن مرد دادند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. حضرت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - كه در آن هنگام بیست سال داشتند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] از اعضای این پیمان بودند.

شركت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم
- در این پیمان كه یك حركت جوانمردانه و نوعی حمایت از حقوق بشر در آن جامعه جاهلی بود، بیشتر از این نظر اهمیت دارد كه جوانان هم سن و سال او در مكه،* سرگرم عیش و نوش و خوشگذرانی بودند و ارزشهای انسانی مانند حمایت از مظلوم، پاك سازی جامعه و اجرای عدالت، برای آنها مفهوم نداشت ؛ او در كنار بزرگان قریش در چنین پیمانی شركت كرد. او پس از بعثت،* از شركت خود در این پیمان به نیكی یاد می كرد و می فرمود :*
در خانه عبدالله بن جدعان در پیمانی شركت كردم كه اگر به جای آن، شتران سرخ مو به من می دادند،* آن چنان خوشحال و شاد نمی شدم، و اگر در عصر اسلام نیز مرا به چنان پیمانی دعوت كنند، می پذیرم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
این پیمان به این مناسبت كه افزون بر پیمانهای موجود، و از آنها برتر بود، حلف الفضول نامیده شد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] این پیمان همواره پناهگاه مظلومان و بی پناهان بود و بعدها در چند مورد نیز افراد غریبه و مظلوم، با استمداد از بنیانگذاران آن، از چنگ زورمندان مكه رهایی یافتند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].

سفر دوم به شام
خدیجه - دختر خویلد - كه زنی تجارت پیشه، با شرافت و ثروتمند بود، افرادی را برای بازرگانی می گماشت و سرمایه ای را برای تجارت در اختیارشان قرار می داد و مزدی به آنان می پرداخت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. وقتی محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - به بیست و پنج سالگی رسید[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]،* ابوطالب به او گفت : من تهیدست شده ام و روزگار سخت شده است. اكنون كاروانی از قریش رهسپار شام می شود، كاش تو هم نزد خدیجه كه مردانی را برای تجارت می فرستد، می رفتی و كار تجارت او را به عهده می گرفتی.
از سوی دیگر، خدیجه از راستگویی، امانت و اخلاق پسندیده محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - آگاهی یافت و در پی او فرستاد كه : اگر كار تجارت مرا عهده دار شوی، بیش از دیگران به تو می پردازم و غلام خویش میسره را نیز برای دستیاریت می فرستم. حضرت محمد این پیشنهاد را پذیرفت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و همراه میسره رهسپار شام شد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. در این سفر بیش از سفرهای گذشته سود عایدشان شد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
میسره در این سفر از حضرت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - كراماتی مشاهده كرد كه او را به حیرت انداخت در این سفر نسطور راهب از پیامبری او در آینده بشارت داد. همچنین میسره محمد را دید كه بر سر تجارت،* با شخصی اختلاف پیدا كرد. آن مرد گفت : به لات و عزی سوگند یاد كن تا سخنت را بپذیرم. او پاسخ داد : در عمرم هرگز به لات و عزی سوگند یاد نكرده ام[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
میسره در بازگشت از سفر،* كرامات محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - و آنچه را مشاهده كرده بود، برای خدیجه بازگو كرد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].

ازدواج با خدیجه
خدیجه بانویی خردمند، دوراندیش و شرافتمند بود و از نظر نسب از زنان قریش برتر بود[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. او در اثر امتیازات اخلاقی و اجتماعی متعددی كه داشت، در زمان جاهلیت،* طاهره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و سیده قریش[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نامیده می شد. بنابر مشهور، او قبلا دو بار ازدواج كرده و همسرانش درگذشته بودند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] بزرگان قریش همه علاقه مند به ازدواج با او بودند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مردان نامداری همچون عقبه بن ابی معیط، ابوجهل و ابوسفیان از او خواستگاری كرده بودند و او موافقت نكرده بود[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
از سوی دیگر، خدیجه با محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - خویشاوند بود و نسب هر دو در قصی به هم می رسید. او اطلاعاتی از آینده درخشان محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - داشت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و علاقه مند به ازدواج با او بود[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].
خدیجه به محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - پیشنهاد ازدواج كرد و محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - با موافقت عموهایش، این پیشنهاد را پذیرفت و در یك جمع خانوادگی ازدواج صورت گرفت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. بنابر قول مشهور در این هنگام خدیجه چهل سال و محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - بیست و پنج سال داشت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. خدیجه نخستین زنی بود كه محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - با او ازدواج كرد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت].

نصب حجر الاسود
اخلاق و رفتار نیكوی محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - امانت، درستكاری و راستگویی او مردم مكه را شیفته كرده بود و همه او را امین می نامیدند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. او چنان در دل مردم جا داشت كه از داوری او در مورد نصب حجر الاسود[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] استقبال كردند و او با تدبیری خاص، اختلاف آنان را حل كرد. توضیح اینكه :*
هنگامی كه محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - سی و پنج ساله بود،* در اثر سیلی كه از كوههای مكه جاری شد، دیوارهای كعبه از چند جا شكست. كعبه تا آن روز سقف نداشت و دیوارهایش كوتاه بود، از این جهت اندوخته های داخل آن حفاظ لازم را نداشت.قریش تصمیم داشت سقفی برای كعبه بسازد، اما موفق به اجرای این تصمیم نشده بود. پس از این حادثه، بزرگان مكه در صدد برآمدند كه كعبه را خراب و بازسازی كنند و سقفی نیز برای آن بسازند.
هنگام بازسازی كعبه، میان تیره های قریش بر سر نصب حجر الاسود در جایگاه مورد نظر اختلاف به وجود آمد و رقابتها و تفاخرهای قبیلگی بار دیگر زنده شد. هر قبیله می خواست افتخار نصب این سنگ نصیب او گردد. برخی از قبایل،* با فرو بردن دست خویش در طشتی پر از خون پیمان بستند تا نگذارند این افتخار نصیب قبیله ای دیگر شود.
سرانجام با پیشنهاد سالمندترین مرد قریش،* توافق كردند كه نخستین كسی كه از باب بنی شیبه (یا باب صفا) وارد مسجد (الحرام) شود، درباره نصب حجر الاسود، در میان قبایل داوری كند، ناگاه محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - از آن در وارد شد. همه گفتند : این محمد امین است و ما همگی به حكم او راضی هستیم به دستور امین قریش، پارچه ای آوردند. او پارچه را پهن كرد و حجر الاسود را در میان آن گذاشت و از رؤسای قبایل خواست كه هر كدام گوشه ای از آن را بگیرند و مشتركا سنگ را تا پای دیوار ببرند، چون سنگ را نزدیك دیوار آوردند او با دست خویش آن را در جای اولیه قرار داد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]. با این تدبیر لطیف اختلاف میان قبایل حل و از بروز یك جنگ خونین جلوگیری شد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - از جمله حوادثی كه گفته اند محمد _ صلی الله علیه و آله و سلم _در جوانی در آن حضور داشته جنگ فجار بود . این حادثه را پیش از حلف الفضول و در 14 تا 20 سالگی او نوشته اند . اما چون شركت او در این جنگ مورد تردید است و بلكه شواهدی بر نفی آن وجود دارد ، از طرح آن خودداری كردیم ( الصحیح من سیره النبی الاعظم ،*ج 1 ، ص 95 ـ 97 ****؛ درس هایی تحلیلی از تاریخ اسلام ، ج 1 ص 303 ـ 503 ) .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ، الطبقات الكبری ( بیروت : دار صادر )*، ج 1 ، ص 128 ؛ محمد بن حبیب ، المنمق فی اخبار قریش ، تحقیق خورشید احمد فارق (*بیروت : عالم الكتب ،* ط 1 ، 1405 ه . ق ) ، ص 52 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - یا آل فهر (یا للرجال خ ل )* لمظلوم بضاعته ببطن مكه نائی الاهل و النفر
و محرم اشعث ( شعث خ ل ) لم یقض عمرته یا آل فهر و بین الحجر
و الحجر هل مخفر من بنی سهم بخفرته ام ذاهب فی ضلال مال معتمر
ان الحرام لمن تمت حرامته و لا حرام لثوب الفاجر الغدر .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - محمد بن حبیب ، پیشین ، ص 52 - 53 ؛ ابن سعد ، پیشین ، ص 128 ؛ تاریخ یعقوبی ، ج 2 ، ص 13 ؛ ابن هشام ، السیره النبویه* ، ج 1 ، ص 142 ؛ بلاذری ، انساب الاشراف ، تحقیق : الشیخ محمد باقر المحمودی ( بیروت : موسسه الاعلمی للمطبوعات، ط 1 ،*1394 ، ه . ق )*ج 2 ، ص 12 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - محمد بن سعد ، پیشین . سنّ محمد _ صلی الله علیه و آله و سلم _را در آن هنگام بیش از این نوشته اند ، تاریخ یعقوبی ، ج 2 ، ص 13 ؛ المنمق ، ص 53 ؛ ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه (*قاهره :* دار احیاء* الكتب العربیه ، 1962 م ) ج 15 ، ص 225 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن هشام ، پیشین ، ص 142 ؛ یعقوبی ، پیشین، *ص 13 ؛ بلاذری ،* پیشین ، ص 16 ؛ محمد بن حبیب ،* پیشین ،*ص 188 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - محمد بن حبیب ،* پیشین ، ص 54 - 55 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - همان ،* بلاذری ، پیشین ، ج 2 ، ص 13 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - خاطره این پیمان در عصر اسلام نیز باقی بود ، چنان كه امام حسین علیه السلام در اختلافی كه بر سر مزرعه ای با ولید بن عتبه بن ابی سفیان ، برادرزاده معاویه و حاكم مدینه داشت ،*او را تهدید كرد كه اگر به زورگویی ادامه دهد ، دست به قبضه شمشیر برده ، در مسجد پیامبر ، (قریش ) را به چنین پیمانی دعوت خواهد كرد . با شنیدن این سخن تعدادی از شخصیتهای قریش اعلام آمادگی كردند . ولید با آگاهی از این حركت ، عقب نشینی كرد ! (*ابن هشام ، پیشین ، ج 1 ،* ص 142 ؛ بلاذری ، پیشین ، ج 2 ، ص 14 ؛ حلبی ، پیشین ، ج 1 ،* ص 215 ؛ ابن ابی الحدید ،* پیشین ، ج 15 ، ص 226 ؛ ابن اثیر ، الكامل فی التاریخ (*بیروت : دار صادر )* ج 2 ص 42 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن هشام ،* پیشین ، ج 1 ، ص 199 ؛ ابن اسحاق ، السیر و المغازی ،*تحقیق سهیل زكار (*بیروت : دارالفكر ، ط 1 ، 1398 ه . ق ) ص 81 ؛*سبط ابن الجوزی ، در تذكره الخواص ،*ص 301 می گوید : خدیجه آنها را به صورت مضاربه استخدام می كرد ، و ابن اثیر در اسد الغابه* ،* ج 1 ، ص 16 ، می گوید : یا اجیر می كرد یا به صورت مضاربه عمل می كرد .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ، پیشین ، ج 1 ، ص 129 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - شواهدی نشان می دهد كه كار محمد _ صلی الله علیه و آله و سلم _ به صورت مضاربه و مشاركت بوده است نه مزدوری و حقوق بگیری. (الصحیح من سیره النبی الاعظم ،*ج 1 ، ص 112 )*.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن هشام ، پیشین ، ص 199 ؛ ابن اسحاق ، پیشین ، ص 81 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ، پیشین ، ص 130 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ،* پیشین ، ص 130 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن اسحاق ، پیشین ،* ص 82 ؛ ابن سعد ،* پیشین ، ص 131 ؛ ابن اثیر، الكامل فی التاریخ (*بیروت : دار صادر )*ج 2 ، ص 39 ؛ طبری، تاریخ الامم و الملوك ( بیروت : دارالقاموس الحدیث )*ج 2 ، ص 196 ؛* بیهقی ، دلائل النبوه ،* ترجمه محمود مهدوی دامغانی (*تهران : مركز انتشارات علمی و فرهنگی ،* 1361 ) ج 1 ، ص 215 ؛ ابن اثیر اسد الغابه ( تهران ، المكتبه* الاسلامیه* ) ج 5، ص 435 ؛* ابی بشر ، محمد بن احمد الرازی الدولابی ، الذریه* الطاهره* ، تحقیق السید محمد جواد الحسینی الجلالی ( بیروت : موسسه الاعلمی للمطبوعات ، ط 2 ، 1408 ه .ق ) ص 45 ـ 46 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن هشام ، پیشین ، ج 1 ،* ص 200 ـ 201 ؛ ابن سعد ،* پیشین ، ج 1 ، ص 131 ؛ بیهقی ،* پیشین ، ج 1 ، ص 215 ؛ رازی دولابی ، پیشین ، ص 46 ؛ ابن اثیر ، الكامل فی التاریخ ، ج 2 ، ص 39 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن اثیر ،* اسدالغابه* ،* ج 5 ، ص 434 ؛ حلبی ، پیشین ، ج 1 ، ص 224 ؛ عسقلانی ، الاصابه فی تمییز الصحابه ( بیروت ، دار احیاء* التراث العربی )* ج 4 ، ص 281 ؛ ابن عبدالبر ، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب (*در حاشیه الاصابه* )*ج 4 ،* ص 279 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - حلبی ،* پیشین ،*ج 1 ،* ص 224 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - همسران قبلی او عتیق بن عائذ (*عابد خ ل ) و ابوهاله هند بن نباش بود . (*ابن اثیر ،* اسد الغابه* ، ج 5 ، ص 434 ؛ ابن حجر،* پیشین ،* ص 281 ؛ ابن عبدالبر ، پیشین ، ص 280 ؛ حلبی ، پیشین ،*ج 1 ، ص 229 ؛ ابوسعید خرگوشی ، شرف النبی ، ترجمه نجم الدین محمود راوندی ( تهران : انتشارات بابك ، 1361 )*ص 201 ؛*شیخ عبدالقادر بدران ، تهذیب تاریخ دمشق ( بیروت ؛ دار احیا*ء التراث العربی ، ط 3 ،* 1407 ه . ق )* ج 1 ، ص 302 )*. برخی از اسناد و شواهد تاریخی حاكی از آن است كه خدیجه قبلا ازدواج نكرده بود و محمد _ صلی الله علیه و آله و سلم _ نخستین همسر او بود . بعضی از محققان معاصر نیز روی این موضوع تأكید دارند. ( مرتضی العاملی ، جعفر الصحیح من سیره النبی الاعظم ، ج 1 ، ص 121 )*.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ،* پیشین ؛ بیهقی ، پیشین ، ص 215 ؛ طبری ، پیشین ، ج 2 ، ص 197 ؛ حلبی ،* پیشین ؛ ابن اثیر ، الكامل فی التاریخ ، ج 2 ، ص 40 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - مجلسی ، بحار الانوار (*تهران : دار الكتب الاسلامیه* ) ج 16 ، ص 22 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - مجلسی ،* پیشین ، ص 20 ـ 21 ؛* ابن هشام ، پیشین ، ج 1 ، ص 203 ؛ ابن شهرآشوب ، مناقب آل ابی طالب ( قم : المطبعه العلمیه* ) ج 1 ص 41 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - مجلسی ، پیشین ، ص 21 - 23 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن اسحاق ، پیشین ،* ص 82 ؛ بلاذری ، انساب الاشراف ، محمد حمیدالله ( قاهره دارالمعارف ) ج 1 ، ص 98 ، تاریخ یعقوبی ، ج 2 ص 16 ، ابن اثیر الكامل فی التاریخ ، ج 2 ص 40 ؛ رازی دولابی ، پیشین ، ص 46 ، حلبی پیشین ص 227 ؛ ابن شهرآشوب پیشین ج 1 ص 42 ؛ مجلسی پیشین ج 16 ص 19 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - بلاذری ، پیشین ص 98 ؛ ابن سعد ،* پیشین ، ج 1 ص 132 ؛ طبری پیشین ج 2 ص 196 ؛ حلبی پیشین ص 228 ؛ ابن عبدالبر ، الاستیعاب ج 4 ص 280 ؛ ابن اثیر اسد الغابه ج 5 ص 435 ؛* الكامل فی التاریخ ، ج 2 ص 39 . درباره سن خدیجه هنگام ازدواج اقوال دیگری نیز هست . ر . ك : امیر مهیا الخیامی ، زوجات النبی و اولاده ( بیروت موسسه* عزالدین ط 1 1411 ه ق ) ص 53 و 54 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن هشام ، پیشین ج 1 ص 201 ؛ رازی دولابی پیشین ص 49 ؛ بیهقی پیشین ج 1 ص 216 ؛ ابوسعید خرگوشی پیشین ص 201 ؛ شیخ عبدالقادر بدران تهذیب تاریخ دمشق ج 1 ص 302 ؛ ابن اثیر اسد الغابه ج 5 ص 434 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ،* پیشین ، ج 1 ص 121 ؛ ابن هشام پیشین ج 1 ص 210 ؛ بیهقی پیشین ج 1 ص 211 ؛ مجلسی پیشین ج 15 ص 369 .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - این سنگ كه از مقدس ترین اجزای كعبه است ، در روایات ، سنگ بهشتی و* آسمانی معرفی شده كه حضرت ابراهیم به امر خداوند آن را جزء كعبه قرار داد ( مجلسی پیشین ج 12 ص 84 و 99 ؛ ازرقی تاریخ مكه ،*تحقیق : رشدی الصالح ملحس ( بیروت دارالاندلس ، ط 3 ، 1403 ه ق ) ج 1 ص 62 - 63 )* حجر الاسود تاكنون باقی است و سنگی است بیضی شكل سیاه رنگ متمایل به سرخی و در ركن شرقی كعبه در ارتفاع یك متر و نیم از زمین نصب شده و مبدا طواف است .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] - ابن سعد ،* پیشین ، ج 1 ص 145 و 146 ؛ تاریخ یعقوبی ج 2 ص 14 و 15 ؛* مجلسی پیشین ج 15 ص 337 و 338 ؛ بلاذری پیشین ج 1 ص 99 و 100 ؛* مسعودی مروج الذهب ( بیروت : دار الاندلس ، ط 1 ، 1965 م ) ج 2 ، ص 271 - 272 . برخی از مورخان علت خرابی كعبه و انگیزه بازسازی آن را حادثه دیگری نوشته اند اما همه مورخان داوری محمد را نقل كرده اند . ر ك : ابن اسحاق ، السیر و المغازی ، ص 103 ؛ ابن هشام ، پیشین ، ج 1 ، ص 205 ؛ بیهقی دلائل النبوه ،* ترجمه محمود مهدوی دامغانی ج 1 ص 210 .

مهدي پيشوايي- تاريخ اسلام، ص 115