مراکز پرداخت بیمه آسیا در تهران

نام مركز نشاني تلفن فاكس
تهران مركزي خيابان آيت اله طالقاني بين استاد نجات الهي و سپهبد قرني پلاك 299 88800950-60 -
خسارت شمال تهران ميدان آرژانتين پاركينگ بيهقي 88534457-9 88748960
خسارت جنوب تهران خيابان شهيد رجائي بعد از بيمارستان 7 تير پاركينگ خريد و فروش خودرو 55910108 55917722
خسارت شرق تهران خيابان دماوند نرسيده به چهارراه خاقاني 77941184-77929114 77909003
خسارت چيتگر كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج-لاين كندرو چهارراه ايران خودرو چيتگر شمالي خيابان جهاد ميدان جهاد پ 146 44198999-44199021 44199020