«سندی» احتمالا بزرگترین طوفانی باشد که تاکنون آمریکا تجربه کرده است.
حوزه فعالیت سندی تاکنون بیشتر در آب*ها و دریا بوده، با این وجود تاکنون
موجب لغو حداقل ۳۲۰۰ پرواز شده است. همچنین میزان خسارات این طوفان
تا یک میلیارد دلار برآورد شده است. طوفان «سندی» تاکنون موجب مرگ
حداقل ۵۸ نفر شده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

ساحل اتلانتیک سیتی – نیو جرسی –
قبل از اینکه طوفان دوشنبه شب به اینجا برسد

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

کارگران بورس نیویورک در حال حمل کیسه های شن

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

کارگران در حال نصب پانلهای
چوبی برای محافظت در مقابل طوفان


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

آماده باش برای عکس العمل
سریع در صورت قطعی برق

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

محافظت در مقابل طوفان با پانل های چوبی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

ایجاد تپه های شنی در ساحل
برای کاهش قدرت موج ها


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]