سایه شک و تردید بر اندام ازدواجهای خیابانی

مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی در گفت*وگویی اعلام داشت : دوستی*های خیابانی در صورتی که به ازدواج منجر شود، همواره با سایه شک و تردید همراه خواهد بود. این آسیب شناس اجتماعی در ادامه گفت: مردان تصور می*کنند کسی که به سادگی در خیابان به دوستی آن*ها پاسخ می*دهد، ممکن است باز هم این رفتار را تکرار کرده و نمی*تواند بر این عادت نهادینه شده خود غلبه کند. وی افزود: به همین جهت 90 درصد از دوستی*های خیابانی، تلفنی و اینترنتی در کمتر از 5 سال به جدایی منجر خواهد شد. ابهری با اشاره به این نکته که اصلی ترین علت این دسته از ازدواج ها توجه به ظواهر و مادیات است، تاکید کرد: انتخاب خیابانی مبنای منطقی برای گزینش عاطفی نمی*تواند باشد. وی در پایان تصریح کرد: در پژوهش*های مختلف به این نتیجه رسیده*ام که بیشتر[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] ناشی از نیازهای جنسی و عشق*های لحظه*ای بوده و دوام و قدرت لازم را برای ادامه زندگی ندارد.