نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: روابط زن و شوهر

 1. #1
  مدیر سایت

  آخرین بازدید
  دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ [ ۱۲:۴۸]
  محل سکونت
  Faye Alsmavat and earth
  نوشته ها
  2,286
  امتیاز
  86,338
  سطح
  1
  Points: 86,338, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  دستاوردها:
  Created Blog entryTagger First ClassYour first GroupThree FriendsCreated Album pictures
  نوشته های وبلاگ
  1126
  سپاس ها
  487
  سپاس شده 2,944 در 1,278 پست
  حالت من
  Shad

  Post روابط زن و شوهر

  مقدمهانـسـان مـدنـى بـالطـبـع اسـت و بـه زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـمـايـل دارد. اگـر بـه هـر دليـل ، تـنـهـا و دور از اجـتماع بيفتد، ديرى نخواهد پاييد كه فـشـارهـاى روحى و روانى ، وى را، يا به دامان اجتماع باز مى گرداند، و يا راهى ورطه جنونش * مى كند.بـنـابـرايـن تـاءمـيـن بـرخى از نيازها و خواسته هاى انسان و در نهايت رشد و شكوفايى بعضى از استعدادهاى بالقوه آدمى ، متوقف بر روابط اجتماعى خواهد بود.از طـرف ديـگـر، تـشـكـيـل اجـتـمـاع ، بـه مـعـنـاى بـرقـرارى رابـطـه مـتـقـابـل بـين افراد آن جامعه است ؛ زيرا هويت واقعى يك اجتماع ، چيزى جز همان مناسبتها و روابـط بـيـن افـراد تـشـكيل دهنده آن نيست ؛ به گونه اى كه اگر ميان افراد يك گروه ، هـيـچـگـونـه رابـطـه اى بـرقـرار نـبـاشـد در واقـع ، آن گـروه هـيـچ اجـتـمـاعـى را تـشـكـيـل نـداده انـد. و بـا تـوجـه به اينكه ، چگونگى و تنظيم اين روابط در باز دهى و تاءمين نيازهاى آن جامعه نقش غير قابل انكارى دارد، به گونه اى كه گاه رابطه خاصى در اجـتـمـاع ، موجب شكوفايى استعدادهايى مى گردد، در حالى كه ممكن است رابطه ديگر، مـانـع بـه ثـمر رسيدن اين استعدادها گردد. بنابراين تشخيص اين مناسبتها براى انسان هدفمند امرى ضرورى و اجتناب ناپذير خواهد بود.بـا تـوجـه بـا آنـچـه گـفـتـه شـد، چـنـيـن بـه نـظـر مـى رسـد كـه قـدم اول در بـرپـايـى اجـتماع هدفمند، تدوين قوانينى است كه حدود و چگونگى اين روابط را تعيين و تبيين كند.شـكـى نـيـست كه دين تنها مرجع مطمئن و ممكن ، در تدوين و تبيين اين مناسبتها است . از آنجا كـه انـسـان از زمان انعقاد نطفه خواسته يا ناخواسته ، در ارتباط با افراد، و محيط قرار مـى گـيـرد، لذا بايد دين از همان ابتداى انعقاد نطفه انسان ، و بعد از تولد و برقرارى ارتباطهاى اختيارى با ديگران و سپس * بلوغ و تا نهايت ، پايان عمرش قوانينى را براى تنظيم اين روابط بيان كند.حـال بـا عـنـايـت بـه مـطـالب فوق ، در خواهيم يافت كه نخستين اجتماعى كه هر كس براى اوليـن بـار آن را تـجـربـه مـى كـند خانواده است ، زيرا نطفه انسان در بستر همين اجتماع خانواده منعقد مى گردد. سپس رشد مى كند، و فرزند در بدو تولد به اولين اجتماع يعنى دامـان پـر مـهـر مـادر و پـدر قدم مى گذارد؛ و تا زمان بلوغ و كمى بعد از آن نيز در همين اجـتـمـاع رشـد و نـمـو مـى كـنـد و سـپـس * خـود بـا ازدواج ، تـشـكـيـل دهـنـده اجتماعى ديگر خواهد بود. و اين تقديرى است الهى ، كه هيچ كسى را از آن گريزى نيست .مـجـمـوعـه اى كـه پـيـش روى شماست ، روابط بين فرزندان و پدر و مادر از يك طرف ، و روابـط مـخـتـلف بـيـن زن و شـوهـر از طرف ديگر، را از ديدگاه فقه و فقاهت بازگو مى نـمـايـد. سـعـى ما بر آن بوده است كه با دسته بندى و تبويت مطالب و فتاواى موجود و هـمـچـنـيـن اسـتـفـتـاء مـوارد لازم از دفـاتـر آيـات عـظام بتوانيم نمودى جامع و حتى المقدور كـامـل ، از روابـط خـانـواده ، به خوانندگان گرامى عرضه بداريم ، تا در اين راه علاوه بـر دسـت يـابـى آسـان بـه مـطـالب ، حـقوقى را كه در لابلاى كتب فقهى ، عموما از ديد خانواده هاى محترم پوشيده مى ماند، به آنها بشناسانيم .طـبـيعى است كه تنها با رعايت و به كارگيرى اين حقوق از طرف كليه افراد خانواده مى تـوان عـلاوه بـر ايـجـاد فـضاى روحانى و صميمى در خانه ، جامعه را به سوى هدفهاى متعالى رهنمون شد.در ايـن مـيان اگر چه ما حقوقى را براى هر يك از اعضاى خانواده به صورت مضبوط ذكر كـرده ايـم ، لكـن بـر اسـاس آيـه شـريـفـه و مـن آيـاتـه اءن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتـسـكـنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة (روم /21) هدف همه اين قوانين ايجاد مودت و مـحـبـت و ايـثـار و گـذشـت در راه رشـد خانواده به سوى اهداف الهى مى باشد. و اگر چه آمـيـزش لطـيـف اخـلاق و حقوق خانواده در اسلام خود به خوبى تاءمين كننده زمينه هاى تحقق هدف مذكور است ، لكن مقدم داشتن خواسته هاى ديگران و چشم پوشى از برخى حقوق خويش در راسـتـاى تـقـويـت صـميميت و ايجاد محبت در خانواده ، مورد وفاق و توصيه كليه مراجع عظام مى باشد.حـال كـه بـا عـطـف و عـنـايات حضرت بقية الله - الاعظم - روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء - و همت والاى امام راحل - قدس سره - و امت سلحشور و خداجوى اسلاميمان ، نظام مقدس ولايت در اين سرزمين بر پا گشته است و امت ما از نعمت وجود رهبر انقلاب حضرت آيت الله العـظـمى خامنه اى - دامت بركاته - و مراجع عظام ديگر بهره مند گشته اند. اميد است در پـرتـو آگـاهـى از دسـتـورات نـورانـى اسـلام و عـمـل بـه آنـهـا، بـتـوانـيـم مـورد تـوجـه و عـنـايـت حـضـرت حـق - جـل و عـلا - قـرار گـرفـته ، جامعه اى را به سوى بر پا داشتن پرچم توحيد و ولايت در سراسر عالم رهنمون سازيم .در پـايـان نـظـر خـوانـنـدگـان مـحـتـرم را بـه تـذكـرات ذيل معطوف مى داريم :* - متن اصلى اين مجموعه بر اساس فتاواى حضرت امام (ره ) تنظيم گرديده ، در صورت اخـتـلاف نـظـر مـراجـع ديـگـر، عـلاوه بـر آدرس مساءله در پاكنويس ، فتاواى آنان نيز در پـاورقـى ذكـر شده است و در صورت عدم اختلاف نظر، فقط به ذكر آدرس مساءله در كتب مراجع اكتفاء كرده ايم .* - قـابـل عـنـايـت اسـت بـه عـلت رحـلت امـام - رضـوان الله تـعـالى عـليـه - بـعـضـى مـسائل از شوراى استفتائات معظم له در قم اخذ شده است و اگر در مساءله اى نظر حضرت امام به دست نيامده باشد آن مساءله در پاورقى آورده شده است .* - در صـورتـى كـه نـام هـر يـك از آيـات عـظـام در ذيل مساءله نيامده باشد، بدان معناست كه نظر آن مرجع در مساءله به دست نيامده است .* - بـه مـنـظـور سـهـولت در انـتـقـال نـظـرات آيـات عـظـام گـاهى بعضى از مسائلى را كه آنها به صورت فتوى و يا مساءله مـطـرح كرده اند، ما به صورت سؤ ال و جواب بيان كرده ايم و همچنين ممكن است استفتائى را با توجه به همه جوانب آن مساءله مطرح كرده باشيم .* - از آنـجـا كـه عـدم آگـاهـى بـسـيـارى از اعـضاى خانواده ها از حقوق يكديگر، مشكلات و مـعـضـلات فـراوانـى را مـوجـب گـشته است ، تدريس و آموزش اين دست از احكام براى عموم متاءهلين به خصوص كسانى كه تازه ازدواج كرده اند بسيار لازم و ضرورى به نظر مى رسد.بـديـهى است به علت طرح بعضى از مسائل مختص به زن و شوهر، مطالعه و يا تدريس اين احكام ، را براى كسانى كه فعلا قصد ازدواج ندارند توصيه نمى كنيم .* - به دليل آنكه برخى از مسائل مطروحه در اين مجموعه از چند مدرك يك مساءله گرفته شـده اسـت و گـاهـى تعميم و يا تخصيص شرايط آن از ميان آدرسهاى مختلف آن مساءله اخذ شـده اسـت ، لذا بـايـد خـوانندگان محترم براى شناخت مدرك همه جوانب مساءله ، به كليه مـداركـى كـه در ذيـل هر مساءله ذكر شده است مراجعه نمايند و تنها به رجوع به يك مورد اكتفا نكنند.* - ايـن مـجـمـوعـه مـشـتمل بر حدود دويست استفتاء مى باشد كه نگارنده شخصا از دفاتر اسـتـفـتـائات مـراجـع عـظـام تـهـيـه نـمـوده است و اين موارد به صورت استفتاء در پاكنويس مسائل مشخص شده است .* - تـنـظـيـم فتاواى طرح شده در اين مجموعه بر اساس نظرات حضرات آيات عظام : امام خمينى (ره )، بهجت ، تبريزى ، فاضل و مكارم - دامت بركاتهم - مى باشد. اگر چه براى تـكـمـيـل ايـن مجموعه لازم بود نظرات حضرت آيت الله العظمى خامنه اى - دامت بركاته - نـيـز ذكـر مـى شـد، لكـن بـه عـلت عـدم رضـايت معظم له در نشر فتاواى ايشان به زبان فارسى ، ناچار اين مجموعه را بدون نظرات معظم له منتشر كرديم .بديهى است در صورت صلاحديد ايشان در هر زمان كه موافقت بفرمايند، اين مجموعه نيز با نظرات ايشان تكميل خواهد شد.- در انـتـهـاء از شـوراى مـحـتـرم اسـتـفـتـائات هـر يـك از آيـات عـظـام كـه بـراى تـكـمـيـل ايـن رسـاله زحـمـات بـى شـائبـه اى را مـتـحـمـل شـدنـد، كـمـال تـشكر و قدردانى مى شود. همچنين از كليه كسانى كه ما را به ارائه نظرات خود، در تـاءليـف ايـن مـجـمـوعـه يـارى كـردنـد، نـيـز تـشـكـر و قـدردانى مى گردد. از خداوند متعال توفيق آنان را مساءلت مى نمايم .دنیای روابط زن*ها و شوهرهارابطه زن و شوهر، رابطه عاشق و معشوق، رابطه* تن و تن*پوش، رابطه همرهان طریق کمال و معنا*گر محبّت و ایثار است.رابطه زن و شوهر، به قدمت خلقت آدم، به قداست متعالی*ترین ارزش*ها، به عظمت گستره هستی، به برکت همه نسل*ها در همه عصرها و تجلیگر اولین تعامل حقّه انسان*هاست.رابطه زن و شوهر، سرچشمه همه عاطفه*ها و بستر گیراترین رابطه*هاست. زن ، مرادش را در حسن رابطه با شوهر می*یابد و شوهر، آرامش را در گرو وجود زن می**داند.رابطه زن و شوهر جلوه*ای از برترین هنر زندگی و کامل*ترین شکل ارتباط انسانی است.رابطه زن و شوهر آمیزه*ای است از زیباترین تلاقی چشم*ها، گیراترین تبادل کلام*ها، هماهنگ*ترین تپش قلب*ها، همسوترین اندیشه*ها، استوارترین گام*ها و پر رمز و رازترین محرمیت*ها.رابطه زن و شوهر، مناسب*ترین بستر برای رویش شکوفه*های حیات و مطلوب*ترین زمینه برای پدیدآیی پر جاذبه*ترین رفتارهاست.رابطه زن* و شوهر، حیاتی*ترین پاسخ به فطری*ترین نیاز زندگی فردی و اجتماعی انسان است.رابطه زن و شوهر، بیانی از حقیقت و ضرورت بنای خانواده و زنجیره جوامع انسان است.رابطه زن و شوهر، رابطه مهرورزی و محبت*پذیری، عهد و وفا، گذشت و ایثار، سخاوت و احسان، مودت و مروّت، صداقت و درستی، صفا و صمیمیّت، راه و رهرو، خورشید و نور، چشمه و آب، پرنده و بال، اوج و پرواز، دل و دلدار، چشم و نگاه، اندام و لباس، چراغ و روشنی، باغ و باغبان، گل و گلدان، سبزه و بهار، گلبرگ و ریحان، انگشتر و نگین، لبخند و نشاط، طبیب و درمان، رحمت و نعمت و سرانجام مثالی از رابطه علی*(ع) و فاطمه(س) است.رابطه زن و شوهر، آزمون دوباره توان انسان در حفظ حرمت*ها و ارزش*ها، تکریم خویشان و نزدیکان و تأیید و تقویت منزلت همسر است.رابطه زن و شوهر، یعنی برخوردار شدن از آراسته*ترین، گرانبهاترین، زیباترین، راحت*ترین، پردوام*ترین و گرمابخش*ترین تن*پوش*ها. آری، رابطه زن و شوهر به فرموده خالق انسان*ها همچون رابطه قامت و لباس است، و این لباس گرمابخش جسم و جان، معناگر حیات و جلوه*گر وحدت است.زیباترین رابطه میان زن و شوهر زمانی برقرار می*شود که هر دوی آنها با اندیشه*ای متعالی و انگیزه*ای قوی تلاش کنند که یکدیگر را مورد حمایت عاطفی خود قرار دهند و در ارضای نیازهای فطری و روانی همدیگر از هم پیشی گیرند.زن برای شوهر لباسی زیبا و جذاب و شوهر برای زن پوششی آراسته و برازنده باشد. همچون رابطه لباس و بدن، گرمابخش و آرامشگر یکدیگر باشند و همدیگر را زیبا و آراسته و با کمال و موقر جلوه دهند. کاستی*ها و خطاهای هم را بپوشانند و همدل و همراز یکدیگر باشند.ضعف*ها و نارسایی*های یکدیگر را حتی برای نزدیکان خود بازگو نکنند، تا چه رسد به آشنایان و بیگانگان. به زندگی همدیگر تنوع و نشاط ببخشند و هر روز بهتر از اولین روز آشنایی، بر جاذبه*های بصری و کلامی و خوشایندی*های رفتاری خویش بیفزایند. با خریدارترین نگاه به چهره هم بنگرند، گیراترین کلام خود را تقدیم یکدیگر کنند، پرجاذبه*ترین رفتارها را در ارتباط با هم به نمایش بگذارند و با حسن ارضای نیازهای فطری و روانی یکدیگر، همدیگر را در برابر آفت*های اجتماعی و محرک*های مخرب شخصیّت مصون نمایند.زن*ها و شوهرها فقط و فقط در زندگی مشترک و تعامل متقابل با همدیگر می*توانند همه مهارت*های زناشویی و جاذبه*های بالقوّه کلامی و بصری و رفتاری خود را فعلیّت بخشند، چرا که همه انسان*ها از نافذترین جاذبه*های حیاتی بهره*مند هستند و تنها بستر مشروع و مطلوب تبلور همه این جاذبه*ها در ارتباط با همسر است و بس.زن و شوهر موفق آنانی هستند که جز با زبان محبّت و تکریم با هم سخن نمی*گویند و همواره از خزانه دلشان، کلام زرین و خوشایند و گفتار شفابخش و درمان*گر جان و آرامش*گر روان را برگزیده، در فضای سرشار از نشاط و آرامش تقدیم یکدیگر می*کنند.رابطه زن و شوهر موفّق به گونه*ای است که در آن زبان تهدید، تنبیه، تحقیر و تخریب شخصیت جایی ندارد، هر چه هست زبان محبّت، صداقت و صمیمیّت، شجاعت و عدالت، ایثار و احسان، شکر و سپاس و تأیید و تکریم است.دروغ و بدزبانی، تندخویی و بداخلاقی، غیبت و تهمت، افترا و استهزا، ناسپاسی و قدرناشناسی، بی*تفاوتی، قهر و عصبانیت از آفات رابطه مطلوب زن و شوهر است.محور رابطه زن و شوهری که در اندیشه اداره و ادامه یک زندگی پویا، مولّد و پربرکت هستند، همدلی و یکرنگی، صبوری و خویشتن*داری و گذشت و ایثار است.خودمحوری، خودبینی، خودتوجهی، خودخواهی، خودپسندی، خودنمایی و خودکامگی از آفت*های شکل*گیری زندگی مشترک موفق است. سرمایه* برقراری و استمرار رابطه*ای خوشایند و موفق میان زن و شوهر*ها، کفویت، همسری و همراهی، همگامی، همسویی، همفکری، حق*گویی، حق*جویی، وارستگی از وابستگی*های نفسانی و تعصّبات ناروای خویشاوندی و قوی است.در زندگی همسران موفق، رابطه زن*ها و شوهرها با مادر، خواهر، پدر، برادر و دیگر نزدیکان نه تنها نمی*تواند کمترین اثر ناخوشایندی بر روابط فی*مابین ایشان بگذارد، بلکه بر حسن سلوک و اعتماد متقابل و شیرینی زندگی مشترک آنها می*افزاید. در واقع حسن تدبیر و تنظیم دایره و دامنه ارتباط با خویشان، دوستان و آشنایان با همفکری و همدلی زن و شوهر بلند*اندیش و والا همت معنا می*یابد و محور و معیار اصلی از ارتباطات خویشاوندی و عاطفی، تأمین نیازهای فطری و رضايتمندی خاطر یکدیگر است.برای برقراری و استمرار رابطه* پردوام، پربرکت و مسرّت*بخش میان زن و شوهر و پیشگیری از سردی*ها و سردمزاجی*ها، بدبینی و سوءظن*ها و قهر و ستیزهای خانوادگی، هر دو نفر (هم زن و شوهر) باید به خاطر داشته باشند که همچون دوران تجرّد دورانی که عقد و پیمان زندگی مشترک و جدیدی را امضا نکرده بودند، نمی*توانند به لحاظ وابستگی*های عاطفی، بخش قابل توجهی از وقت، فکر و احساس خود را به مادر و خواهر، پدر و برادر و ... اختصاص دهند.در یک زندگی مشترک موفّق، زن و شوهر فهیم همه سعی و تلاش خود را در جهت جلب رضایت خاطر و فراهم ساختن آسایش و آرامش روان و نشاط درونی یکدیگر مبذول می*دارد و از این رو ضمن ابراز محبّت نسبت به خویشان و تکریم شخصیّت ایشان به رسالت و مسوولیت خطیر «همسری» اندیشیده، محبّت و عطوفت خود را در همه حال تقدیم به «همسر» می*نمایند.آری، مرکز ثقل و شاخص و میزان همه ارتباطات زن و شوهرهای بصیر و همسران فهیم با خویشان، نزدیکان، دوستان و آشنایان، حفظ و تقویت حسن رابطه، غنای پیوند عاطفی، اعتماد متقابل و احساس امنیت میان همدیگر است.لذا هر رابطه و ارتباط با دیگری که براساس ارزیابی منطقی و روان*شناختی بر رابطه گرم و صمیمی و پیوند عاطفی زن و شوهر خدشه*ای وارد نماید، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و به طور قطع با نگرشی جامع و احساس مسوولیت، در آن تعدیلی صورت پذیرد، ولو اینکه این رابطه با مادر و پدر و خواهر و برادر باشد.علاقه های بی دوامروابط نا موفق زن وشوهردر دو قسمت اول مقاله به بحث در مورد روابطی پرداختیم که بر مبنای اصولی نادرست شکل گرفته و اثرات مضر و مخربی را در ارتباطات و روحیات افراد به جای می گذارند . در این قسمت به تشریح سه نوع دیگر از این روابط و راه حل هایی که می تواند تا حدودی یاری رسان باشد، می پردازیم.1- رابطه*ای که در آن شما و همسرتان از تفاهم جزیی برخوردارید.آیا تا به حال شیفته کسی شده*اید که به جز در یک زمینه که از ارتباط واقعا خوبی با او برخوردار بودید هیچ*چیز مشترک دیگری بین شما وجود نداشته باشد. این نوع رابطه فریبنده است مخصوصا هنگامی که همان یک زمینه*ای که در آن از تفاهم برخوردارید برای شما اهمیت زیادی داشته باشد. و به راحتی آن را با پیوندی عاشقانه اشتباه بگیرید.به شما دو نفر مسئولیت داده می*شود که در محل کار روی پروژه واحدی با هم کار کنید. این پروژه ایجاب می*کند که ساعت*های طولانی، کار تیمی انجام دهید و در اواسط پروژه احساس می*کنید که به یکدیگر علاقمند شده*اید. پروژه پایان می*پذیرد. و شما با این حقیقت روبرو می*شوید که خارج از زمینه کاری مشترکتان عقاید مشترکی نداشته*اید.خطری که در این رابطه با «تفاهم جزیی» وجود دارد، شیفتگی و مجذوبیت بیش از حد شما به آن زمینه مشترک واحد است، به طوری که از توجه به باقی قسمت*های رابطه**تان باز بمانید.از خود سؤال کنیم..- زمینه تفاهم جزیی*مان به کنار، واقعا راجع به خود این شخص چقدر می*دانیم؟- نیازها و خواسته*هایم از او کدامند (بعنوان همسر) و آیا این شخص برآورده کننده ان نیاز ها است؟فراموش نکنید هیچ*چیز بالاتر و مهیج*تر از عشقی ثابت، همبستگی و با دوام نیست.2- رابطه*ای که در آن همسرتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب می*کنید.- پدر و مادر شما همیشه روی نظم و ترتیب در خانه تاکید داشته و بسیار مقرراتی هستند در حالی که تمام موردهای ازدواج شما تنبل و شلخته*اند.- شما از لحاظ مذهبی در خانواده*ای بسیار سخت بار*آمده*اید در حالی که تمامی کسانی که شما انتخاب می*کنید بی*بند و بار هستند.برخی افراد همسر خود را نه براساس تناسب بلکه براساس عدم تناسب با خانواده انتخاب می*کنند. همیشه یک نوع خاص از افراد «نامقبول» را آنهم به کرات انتخاب می*کنند و در روابطی باقی می*مانند که چندان هم ارضاء کننده نیستند، تا که بدین وسیله با آنچه که پدر و مادر می*گفتند عناد ورزیده باشند. اگر متوجه شده*اید که الگوی انتخابی*تان کسانی هستند که نه تنها شما را ارضاء نمی*کند بلکه موجبات عصبانیت خانواده*تان را نیز فراهم می*کنند، این احتمال وجود دارد که از روابط خود به منظور شورش و دهن کجی به خانواده*تان استفاده می*کنید.اگر ارضای نیازهای خودت به هر طریق به معنی تحقیق بخشیدن به آرزوهای پدر و مادرت نباشد، تلاش خواهی کرد تا «خودمختاری» و «استقلال شخصی» خود را هر چند به روشی ناسالم به همگان اعلام کنی.راه*حل: شما می*بایست بتوانید بین نیازتان به استقلال و تمامیت فردی و عدم تمایلتان به ازدواجی که تصادفا منطبق برخواست پدر و مادرتان باشد تمایز قایل شده و سپس این دو را با یکدیگر آشتی دهید.3- رابطه*ای که در آن همسرتان را به عنوان عکس*العملی در قبال همسر قبلی خود انتخاب کرده*اید.رابطه*ای را با کسی به هم می*زنیم و سپس به دنبال شخصی می*گردیم که نه تنها متفاوت باشد بلکه در تضاد کامل با او بوده و دقیقا «نقطه مقابل» او باشد. این گرایش به تغییر ناگهانی از یک موضع به موضعی افراطی و کاملا متضاد زاییده نوعی روش ابتدایی برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است. مسئله*ای نیست اگر به دنبال ویژگی*هایی باشیم که همسر قبلی*مان فاقد آن بوده. این کاملا طبیعی است که اولویت ذهنی ما به هنگام انتخاب همسر چیزهایی باشد که از ناحیه آنها در همسر قبلی رضایت نداشته*ایم.اشتباه در آن است که چشم خود را به روی سایر ویژگی*های مهم که باید در لیست آرزوها باشد ببندیم و فقط به دنبال ویژگی*هایی باشیم که رابطه قبلی فاقد آن بوده است.راه*حل: اگر از انتخابی فوق*العاده مایوس کننده بیرون آمده*اید. به هنگام انتخاب کسی که نقطه مقابل همسر قبلی*تان است دو چندان محتاط و مراقب باشید. تمامی ویژگی*هایی که در زوج خود به دنبالش هستید، در نظر داشته باشید و به دنبال رابطه*ای باشید که متعادل باشد.4- رابطه*ای که در آن همسر شما دردسترستان نیست.اولین انتظاری که از همسرتان می*رود این است که: او دردسترستان باشد. دردسترس بودن یعنی آنکه هدفی برای ازدواج با غیر شما نداشته باشد، باهیچ*کس دیگری نباشد، متاهل نباشد، نامزد نداشته باشد، تنها و تماما مال شما باشد.معمولا افرادی با اعتماد به نفس پایین، با احساس ترک شدگی در کودکی و افرادی که از صمیمیت می*ترسند از این روابط استقبال می*کنند.هنگامی که با کسی درگیر می*شوید که با شخص دیگری رابطه دارد، در واقع «پس*مانده*های» آن شخص را قبول کرده*اید. استحقاق شما به مراتب بیش از این است!روابطی سالم و آکنده از عشق است که، در آن همسر خود را نه از آن رو که دلتان برای او می*سوزد یا می*خواهید که او از شما مواظبت کند یا عاشق پتانسیل*های او شده*اید بلکه از آن*رو دوست دارید که نیازهای روحی شما را ارضاء می*کند.ازدواج با همکار آري يا خير؟وقتي مي شنو ند با همکارت ازدواج کرده اي دهانشان از ذوق آنقدر باز مي شود که مکنونات قبلي شان را هم مي توان ديد: «خوش به حالت». به گمانشان بر اسب سفيدي سوار شده اي که هيچ سپاهي ياراي پياده کردنت را ندارد، چرا که تو همسفري داري متناسب و عشقي که از شباهت ها سيراب مي شود، اما وقتي ورق بر مي گردد تو همان سوار سياه پوشي مي شوي که فقط گمان همراهي با همنشيني ايده آل

 2. 2 کاربر از پست مفید DayaN سپاس کرده اند .

  nasim.h (چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۱),خطیره (جمعه ۰۶ مرداد ۹۱)

 3. #2
  کاربرفعال

  آخرین بازدید
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶ [ ۰۳:۲۳]
  محل سکونت
  قم
  نوشته ها
  2,302
  امتیاز
  42,397
  سطح
  1
  Points: 42,397, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 57.0%
  دستاوردها:
  Three FriendsYour first GroupCreated Album picturesCreated Blog entryTagger First Class
  نوشته های وبلاگ
  134
  سپاس ها
  1,362
  سپاس شده 1,584 در 1,016 پست
  حالت من
  Zodranj
  واقعا مقاله عالی بود لذت بردم ز خوندنش .خسته نبشی
  منتظر ادامه ش هستم.
  ممنون


  هر جمعه برایت نامه ای می نویسم و خود خوب میدانم که چرا نمی آیی!!!
  چون می دانم که خوب میدانی که خط همه نامه هایم کوفی است! 4. کاربر روبرو از پست مفید nasim.h سپاس کرده است .

  DayaN (چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۱)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •