راسشو بگینـــــــــــــــــــــ ــــــــا.....

موضوع: راسشو بگینـــــــــــــــــــــ ــــــــا.....

برچسب ها: جالب
 1. saman گفت:

  راسشو بگینـــــــــــــــــــــ ــــــــا.....

  [CENTER]
  [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG] [IMG]********www.dodoostdl.net/modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif[/IMG][IMG]********www.up.98ia.com/images/nu9pwbogbqck3jx1bb.jpg[/IMG]
  [/CENTER]
  تلــــــــــــخ تـــــرين قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه :

  چی فکر میکردیم وچـــــي شــــــــد...!!

 2. saman گفت:
  [CENTER][SIZE=5][COLOR=#ff0000]من خودم :
  1
  .3.
  9
  .11

  [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  تلــــــــــــخ تـــــرين قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه :

  چی فکر میکردیم وچـــــي شــــــــد...!!

 3. zahra گفت:
  [CENTER][SIZE=5]به نظر من اقا سا مان شما شماره های

  8
  و
  4
  و
  3
  هستین [/SIZE]:-eynak:-92:-badkonak[/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 4. topolijoon گفت:
  [B]من که زیاد نمیشناسم ولی شماره 9 باید باشن [/B]
  جســـارت مـــی خــــواهــد!!!

  نــزدیــک شــدن بــه افــکــار دختــری...

  کــه روزهـــا...

  مــردانــه بـــا زنــدگــی مــی جنـــگد ...

  امــا شـــب هــا......

  بالــشـتـش از هـــق هـــق هـــای دختــــرانه خیــــس اســـت ... !
 5. zahra گفت:
  [QUOTE=topolijoon;15467][B]من که زیاد نمیشناسم ولی شماره 9 باید باشن [/B][/QUOTE]

  [SIZE=5]از من بشنو مهربون نیست :-cheshmak
  [/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!