وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سؤال پنج نماینده مجلس درباره عدم*اعطای سهام عدالت به کارگران ساختمانی به مجلس رفته بود در نهایت با پادرمیانی نایب*رئیس دوم مجلس از دریافت کارت زرد دیگر در مجلس نهم مصون ماند. نادر قاضی*پور نماینده سؤال*کننده از شمس*الدین حسینی، پس از توضیحات وزیر اقتصاد، با قبول این شرط از سوی رئیس جلسه و وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه سهام عدالت کارگران ساختمانی تا دهه فجر امسال پرداخت شود، از به رأی گذاشتن پاسخ وزیر منصرف شد. وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز توضیحات کلی درخصوص نپرداختن سهام عدالت برخی کارگران ساختمانی ارائه داد که در نهایت محمد حسین ابوترابی، نایب*رئیس مجلس به*عنوان رئیس جلسه خطاب به وزیر اظهار داشت: قول بدهید که سهام عدالت کارگران ساختمانی که تاکنون دریافت نکرده*اند بررسی شود و تا دهه فجر امسال نسبت به صدور سهامشان اقدام کنید.
قاضی پور بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد و قولی که ابوترابی از وی گرفت خطاب به رئیس جلسه اظهار داشت: من به احترام حرف شما از توضیحات وزیر قانع می*شوم و تعهد شما را قبول می*کنم، نه تعهد وزیر را. وی گفت: اگر تا 22بهمن سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شد که من دست آقای ابوترابی را می*بوسم و الا استیضاح خود آقای ابوترابی را در دستور کار قرار می*دهم.
2.3میلیون کارگر ساختمانی در انتظار سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت سهام عدالت 42میلیون نفر از اقشار آسیب*پذیر و طبقات متوسط را اقدامی بی*نظیر توصیف کرد و گفت که از بین کارگران هم یک میلیون نفر سهام عدالت گرفته*اند و دو میلیون و 300هزار کارگر فصلی و ساختمانی در نوبت دریافت سهام عدالت هستند. حسینی با طرح این سؤال که آیا همه کسانی که باید سهام عدالت دریافت می*کردند، آن را گرفته*اند یا همه دریافت*کنندگان طبقه متوسط و پایین درآمدی بودند، اظهار کرد:
اجرای سیاست*های حمایتی عمدتا با خطاهایی مواجه است زیرا بانک*های اطلاعاتی ما از دقت کافی برخوردار نیستند؛ ممکن است حداکثر 20هزار مدیر هم سهام دریافت کرده باشند که با خانوارشان 80هزار نفر می*شوند، این در قبال 42میلیون نفر دارندگان سهام عدالت عدد قابل توجهی نیست، *اگرچه ما از همه اینها تعهد گرفته*ایم که اگر مشخص شود واجد شرایط نبوده*اند سهامشان مسترد می*شود.