بازی بچگانه دختر 11ساله عاقبت وحشتناکی داشت. وقتی مبینا از بالای رختخواب*های خانه سقوط کرد، میلگرد نیم*متری وارد ناحیه پشت چانه*اش شد و حادثه دلخراشی را رقم زد اما او با کمک آتش*نشانان و پزشکان نجات یافت.

وقتی مبینا از بالای رختخواب*های خانه سقوط کرد، میلگرد نیم*متری وارد ناحیه پشت چانه*اش شد و حادثه دلخراشی را رقم زد اما او با کمک آتش*نشانان و پزشکان نجات یافت.این حادثه بعدازظهر 18آبان*ماه در شهرستان سیرجان رخ داد. آن روز دختربچه 11ساله پس از بالارفتن از رختخواب*ها در داخل کمد*دیواری سرگرم بازی بود که ناگهان سقوط کرد.
او درست روی میلگردهایی فرود آمد که به*صورت عمودی در پایین کمد دیواری برای نگه*داشتن رختخواب*ها جوش داده شده بود و این حادثه وحشتناک رقم خورد. مادر مبینا می*گوید: حدود ساعت چهار بعد*ازظهر بود و می*خواستم به بیرون از خانه بروم. ناگهان صدای جیغ دختر دیگرم را شنیدم و با عجله به اتاق خواب رفتم. وقتی دختر بزرگم مبینا را دیدم، شوکه شدم.
او از بالای رختخواب*ها سقوط کرده و میلگرد از پشت چانه*اش وارد شده و از دهانش بیرون آمده بود. دست و پایم می*لرزید و وحشت کرده بودم. فریاد*زنان به کوچه دویدم و از همسایه*ها کمک خواستم. آنها وارد خانه*مان شدند و یکی از همسایه*ها با دیدن دخترم، با آتش*نشانی تماس گرفت و درخواست کمک کرد. دقایقی بعد آتش*نشانان وارد خانه*مان شدند و عملیات نجات دخترم را شروع کردند.
آتش*نشانان که با صحنه*ای باورنکردنی روبه*رو شده بودند تصمیم گرفتند دختر 11ساله را برای خارج*کردن میلگرد به بیمارستان منتقل کنند.
از آنجا که میلگرد به پایین کمد دیواری جوش داده شده بود، آنها با کمک امدادگران اورژانس و با استفاده از دستگاه فرز، پایه میلگرد را بریدند و دختربچه را به بیمارستان دکتر غرضی منتقل کردند.مادر مبینا ادامه می*دهد: پزشک اورژانس دخترم را معاینه کرد و سپس با پزشک جراح تماس گرفت. مبینا به اتاق عمل منتقل و طی یک عمل جراحی، میلگرد ، خارج شد. عمل جراحی حدود یک ساعت*و*نیم طول کشید و یک ساعت پس از عمل دخترم به*هوش آمد. زنده*ماندن او در این حادثه چیزی شبیه معجزه است و حالا با گذشت چند روز از ماجرا، زندگی دخترم به روال عادی برگشته است.
حادثه عجیب
در همین حال حسین شاه*بداغی، مسئول آموزش و پیشگیری آتش*نشانی سیرجان که در محل حادثه حضور داشت، به همشهری گفت: این حادثه یکی از عجیب*ترین حوادثی بود که تا حالا با آن مواجه شده بودیم. در خانه دختربچه، اتاقک نیم*طبقه*ای وجود داشت که به*عنوان کمد دیواری از آن استفاده می*شد. این کمد در نداشت و برای جلوگیری از ریختن وسایل داخل آن، یک میلگرد به نبشی کف اتاقک جوش داده شده بود. آن روز وقتی به محل حادثه رسیدیم، تصمیم گرفتیم برای خارج*کردن میلگرد، دختربچه را به بیمارستان ببریم؛ چراکه اگر این کار در محل صورت می*گرفت، ممکن بود صدمات غیرقابل جبرانی به او وارد شود. پس از بریدن نبشی، دختربچه را با کمک اورژانس و درحالی*که میلگرد هنوز در ناحیه چانه او بود به بیمارستان بردیم و در آنجا پزشکان توانستند با اقدامات لازم آن را خارج کنند.
پزشکان بیمارستان دکتر غرضی سیرجان معتقدند که اگر میلگرد به*جای خروج از دهان دختربچه وارد جمجمه او می*شد، شاید حالا مبینا زنده نبود. از طرفی میلگرد طوری وارد دهان او شده بود که خوشبختانه نه به دندان*ها، نه به زبان و نه فک او آسیبی وارد نشده*است. پدر مبینا می*گوید: من در این حادثه معجزه را با تمام وجودم حس کردم و خدا را شکر می*کنم اما متأسفانه به*خاطر این اتفاق کارم را از دست دادم. او ادامه می*دهد: من به*عنوان کارگر نزد یک جوشکار حرفه*ای کار می*کردم. وقتی این حادثه رخ داد، صاحب*کارم گفت: تو شانس نداری و در هنگام کار ممکن است به*علت سقوط از نردبان یا سقف منازل بمیری و آن موقع من دچار مشکل می*شوم و به همین*خاطر نمی*خواهم با من کار کنی. به این ترتیب صاحب*کارم مرا اخراج کرد و این در حالی است که ما وضع مالی خوبی نداریم اما با همه اینها خدا را شکر می*کنم که دخترم از این حادثه جان سالم به*در برد.