برنامه ای که امروز میخواهم معرفی کنم نرم افزار ساده ای است که توسط آن با چند کلیک می توانید به انواع جداول تغییر واحد اعم از واحدهای عمومی و تخصصی نساجی دسترسی پیدا کنید و همچنین انواع فرمول های محاسباتی نساجی نیز در این نرم افزار قرار گرفته است.

در ادامه بخشی از عناوین بخشی از جداول همراه با لینک دانلود قرار دارد.
Units Conversion Tables:
Table 1 Multiples and Submultiples of SI Units
Table 2 Length Units
Table 3 Area Units
Table 4 Volume Units
Table 5 Mass Units
Table 6 Density Units
Table 7 Volumetric Liquid Flow Units
Table 8 Volumetric Gas Flow Units
Table 9 Mass Flow Units
Table 10 High Pressure Units
....
Calculations for Fabric Weight
Yarn Number Conversion Formulas
Yarn Number Conversion Table
Conversion of Nominal Denier per Filament (dpf)
to Nominal Decitex per Filament (dxpf)

لطفا در صورتی که لینکهای زیر مشکل دارند به ما اطلاع دهید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]