فقط عاشق شو

فقط عاشق شو عزیزم
بقیه اش خدا بزرگه
من و تو یه قصه میشیم
فکر نکن زمونه گرگه
دستامون همیشه وصله
قلبامون تو و اسمونه
چشماتو ازم نگیری
دوریمون نشه بهونه
خدایی سخته میدونم
فاصله یه جور عذابه
اما عاشق که بمونیم
نفسامون یه ثوابه
نامه هام و خیس اشکه
اما گریه تو نگه دار
یه روزی که دیگه سیل شد
بزن و دیواررو بردار
عاشقا همیشه زندن
بیا تا ابد بمونیم
ارزوی اخرم شو
حالا که تو و اسمونیم

پویا مجتهدی