منم یه موقعی عزیز دل یه نفر بودم

موضوع: منم یه موقعی عزیز دل یه نفر بودم

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  منم یه موقعی عزیز دل یه نفر بودم

  [SIZE=6][FONT=tahoma]منم یه موقعی عزیز دل یه نفر بودم [IMG]********facenama.com/i/icons/s700.gif[/IMG][/FONT]
  [/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT]
  [/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma]
  [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma]الان عزیز دل همه ام [IMG]********facenama.com/i/icons/s33.gif[/IMG][/FONT][/SIZE]
  [FONT=tahoma][SIZE=7]حتی شما دوست عزیز[/SIZE][IMG]********facenama.com/i/icons/s31.gif[/IMG][/FONT]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. saeed12 گفت:
  [QUOTE=zahra;19272][SIZE=6][FONT=tahoma]منم یه موقعی عزیز دل یه نفر بودم [IMG]********facenama.com/i/icons/s700.gif[/IMG][/FONT]
  [/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT]
  [/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma].[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma]
  [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=tahoma]الان عزیز دل همه ام [IMG]********facenama.com/i/icons/s33.gif[/IMG][/FONT][/SIZE]
  [FONT=tahoma][SIZE=7]حتی شما دوست عزیز[/SIZE][IMG]********facenama.com/i/icons/s31.gif[/IMG][/FONT][/QUOTE]  [SIZE=6]خو چرا نمیزاری بچه ها بفهمن! من اعتراف میکنم عزیز دل من بود [/SIZE]

  ارزش چادرش را وقتی فهمیدم...
  که راننده تاکسی او را صدا زد:خانم‏!‏
  و دیگری را :خانمی‏!‏....

 3. zahra گفت:
  [QUOTE=saeed12;21713][SIZE=6]خو چرا نمیزاری بچه ها بفهمن! من اعتراف میکنم عزیز دل من بود [/SIZE][/QUOTE]

  [SIZE=4] یعنی حالا نیستم ؟
  داداشی خوبم تو عزیز دل منی
  [/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 4. neda gon گفت:
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5]من 5 ماه هست عزیز دل یه نفر هستم
  ولی میترسم تا ابد هستم یا نه [/SIZE][/COLOR]
  ای خدای اسمان...........

  ای خدای زمین......

  ای خدای من.....

  ​شکر
 5. zahra گفت:
  [QUOTE=neda gon;22139][COLOR=#ff0000][SIZE=5]من 5 ماه هست عزیز دل یه نفر هستم
  ولی میترسم تا ابد هستم یا نه [/SIZE][/COLOR][/QUOTE]

  [SIZE=7]ایشالا که ابدی عزیز دلش باشی

  [/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 6. neda gon گفت:
  [QUOTE=zahra;22165][SIZE=7]ایشالا که ابدی عزیز دلش باشی

  [/SIZE][/QUOTE]
  [COLOR=#006400][SIZE=5]مرسی ابجی زهرا:-gol4[/SIZE][/COLOR]
  ای خدای اسمان...........

  ای خدای زمین......

  ای خدای من.....

  ​شکر
 7. zahra گفت:
  [QUOTE=neda gon;22221][COLOR=#006400][SIZE=5]مرسی ابجی زهرا:-gol4[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]

  [SIZE=6]خواهش میکنم عزیزم [/SIZE]:-101

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 8. solmaz گفت:
  [SIZE=6]تا حالا عزیز دل کسی نبود[SIZE=6]م[/SIZE] خیلی از این بابت خوش حال[SIZE=6]م[/SIZE][/SIZE]:-101:-101:-101
 9. zahra گفت:
  [QUOTE=solmaz;22262][SIZE=6]تا حالا عزیز دل کسی نبود[SIZE=6]م[/SIZE] خیلی از این بابت خوش حال[SIZE=6]م[/SIZE][/SIZE]:-101:-101:-101[/QUOTE]

  [SIZE=6]شایدم بودی و خبر نداشتی [/SIZE]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!