مجله متعلق به گروه نشریات همشهری، یکی از احادیث زیبای نبوی را به تمسخر مورد استفاده قرار داده است. این در حالی است که این حدیث شریف، مدتی است که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دستاویز گروهی مجهول شده است.

به گزارش پایگاه خبری صراط، مجله همشهري جوان در شماره 392 خود در مطلبی با موضوع «گزارش يك سرقت» كه در مورد يكي از بازيكنان اسبق فوتبال است، با لحن طنزآميز نوشتاري، حديث نبوي «اگر دانش در ثريا باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت» را به طنز مورد استفاده قرار داده است. حديثي كه براي ملت مسلمان ايران حكم اعتبار و آبرو دارد.

اين مجله با حركتي ناپسند اين گونه نوشته است: «پيراهن مارادونا در هر كجا باشد، مردان ايراني مختلفي با سمت هاي مختلف بدان دست خواهند يافت»! این حدیث زیبا که در وصف خلاقیت و عزم ایرانیان در کسب علم است مدتی است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز مورد تمسخر قرار گرفته و دستاویز طنز افراد مریض شده است و به نوعی مصداق جنگ نرم است که علیه این آب و خاک تدارک دیده شده است.