در هفته*ای که گذشت قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی باز هم افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در این هفته در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا 111 به قیمت حدود 14 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می*رسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان است.

سایپا sl 131 نیز به قیمت حدود 13 میلیون و 450 هزار تومان و sx 131 نیز به قیمت حدود 14 میلیون و 450 هزار تومان عرضه می*شد. البته قیمت رسمی sl 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و sx 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت تیبا نیز به حدود 17 میلیون و 500 هزار تومان رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است. تندر 90 مدل e2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 28 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می*رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان است.

قیمت مگان 2000 اتومات نیز به حدود 68 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو 57 میلیون و 580 هزار تومان تعیین شده است. ماکسیما نیز در حالی به قیمت حدود 99 میلیون تومان به فروش می*رسید که قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان است.

در هفته گذشته در گروه محصولات ایران خودرو، خودروی پژو 206 در برخی نمایندگی*های فروش موجود نبود. قیمت پژو 206 صندوق*دار نیز در مدل v9 این خودرو به حدود 46 میلیون تومان و در مدل v8 نیز حدود 36 میلیون و 700 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت رسمی مدل v9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل v8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است.

تندر 90 ایران خودرو نیز در مدل e2 آن به قیمت حدود 28 میلیون تومان به فروش می*رسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون تومان تعیین شده است.

پژو 405 نیز به قیمت حدود 20 میلیون تومان عرضه می*شد. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 28 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو نیز حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است.

قیمت*های یاد شده مربوط به مدل پایه و تک*سوز این خودروها است. با توجه به نوسان عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف*های نظارتی، این قیمت*ها با درصدی از نوسان و تفاوت در نمایندگی*های فروش مختلف همراه است.

گردآوری : پیچک . نت / مرجع خبر : تابناک

تاریخ درج خبر : 1391/10/30