تولد امام حسن عسكری(ع)

امام حسن بن علی عسكری - علیه السلام- یازدهمین امام شیعیان است. بنا به روایت مورخان، آن حضرت در ربیع الثانی، روز دهم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] یا هشتم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] یا چهارم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] ، سال 232 (و به نقل خطیب[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] سال 231) چشم به جهان گشود و 28 سال زندگی كرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] ابن خلّكان تولد ایشان را روز پنجشنبه یكی از ماههای سال 231 دانسته و قول دیگری را نیز كه ششم ربیع الآخر سال 232 می*باشد، نقل كرده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مسعودی سن آن حضرت را به هنگام شهادت 29 سال دانسته است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] بنابراین او باید تولد آن حضرت در سال 231 را معتبر بداند. نیز مورد اتفاق مورخان است كه رحلت امام عسكری - علیه السلام - در هشتم ربیع الاول از سال 260 اتفاق افتاده است؛[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] گرچه برخی جمادی الاولی آن سال نیز به عنوان قولی دیگر نقل كرده*اند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] از آنجا كه رحلت امام هادی - علیه السلام - در سال 254 رخ داده، طبعا دوران امامت حضرت عسكری - علیه السلام - طبق روایت شیخ مفید، شش سال[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و بر اساس گفته سعد بن عبدالله پنج سال و هشت ماه بوده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
درباره نام مادر آن حضرت كه «ام ولد» بوده، گزارشهای مختلفی وجود دارد. در برخی از مصادر، نام آن بانو، «حدیث» یا «حدیثه» آمده و برخی دیگر نامش را «سوسن»[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]و «عسفان»[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] یاد كرده*اند. صاحب «عیون المعجزات» نام صحیح او را «سلیل» دانسته و با عبارت «كانت من العارفات الصالحات» وی را ستوده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
القاب خود آن بزرگوار را «الصّامت»، «الهادی»، «الرفیق»، «الزّكی» و «النّقی» ذكر كرده*اند؛ برخی از مورخان لقب «الخالص» را هم بر القاب آن حضرت افزوده*اند. «ابن الرضا» عنوانی است كه امام جواد و امام عسكری - علیهم السلام- هر دو به آن شهرت یافته*اند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
چنان كه امام هادی - علیه السلام - و امام عسكری - علیه السلام - به لقب عسكریین معروف شده*اند. گفتنی است كه عسكر عنوان نامشهوری برای سامرا بوده است. نقش انگشتری امام عسگری - علیه السلام - به دو صورت «سبحان من له مقالید السموات والارض»[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و «ان الله شهید» ذكر شده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] احمد بن عبیدالله بن خاقان مشخصات ظاهری آن بزرگوار را چنین وصف كرده است: داری چشمانی سیاه، قامتی نیكو، صورتی زیبا و بدنی موزون.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . مسار الشیعه، ص 30.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . اعلام الوری، ص 367.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . مصباح كفعمی، ص 530.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . تاریخ بغداد، ج 12، ص 57.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . كافی،*ج 1، ص 503.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . وفیات الاعیان، ج 2، ص 94؛ الائمه الاثنی عشر، ابن طولون، ص 113.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . مروج الذهب، ص 4، ص 112.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . الارشاد، ص 335؛ المقالات و الفرق، ص 102؛ نورالابصار، ص 168؛ الكافی، ج 1، ص 503، نك: تواریخ النبی والآل، ص 75.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . وفیات الاعیان، ج 2، ص 94.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . الارشاد، ص 335.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . المقالات والفرق، ص 102.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . كافی، ج 1، ص 503؛ كمال الدین، ج 2، ص 249؛ فصول المهمه، ص 284؛ كشف الغمه، ج 2، ص 402؛ نورالابصار، ص 166.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . فرق الشیعه، ص 105.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . بحارالانوار، ج 50، ص 238.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 421؛ بحارالانوار، ج 50، ص 236؛ نورالابصار، ص 166.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . نورالابصار، ص 166.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . بحار الانوار، ج 50، ص 238.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . كمال الدین، ج 1، ص 40.

رسول جعفريان ـ حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ص 535