در حرکتی تعجب بر انگیز و دور از شأن دانشجویی؛
اوج بی عفتی در دانشگاه آزاد قم
شبکه خبری قم: دانشجويان دختر رشته گرافيك دانشگاه آزاد قم براي حضور در اين نمايشگاه گرافيک، عكس*هاي خود را به صورت بي*حجاب و با پوشش زننده كه برخي از آنها در خوابگاه*هاي دانشجويي گرفته شده را در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار دادند و حتي اين دانشجويان دختر با حضور در اين نمايشگاه در خصوص خواص هنري عکس*هاي بي*حجاب خود به حاضران توضيحاتي مي*دادند. /
دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه آزاد قم در حرکتی تعجب بر انگیز و دور از شأن دانشجویی، عکس های خود را برای حضور در یک نمایشگاه به صورت بی حجاب در معرض دید دانشجویان قرار دادند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، از سوي گروه گرافيك دانشگاه آزاد قم روز گذشته 17 خرداد نمايشگاه عكسي برگزار شد كه در اين نمايشگاه از عکس*هاي دانشجويان بي*حجاب استفاده شده و در معرض ديد دانشجويان پسر نيز قرار گرفت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


دانشجويان دختر رشته گرافيك دانشگاه آزاد قم براي حضور در اين نمايشگاه گرافيک، عكس*هاي خود را به صورت بي*حجاب و با پوشش زننده كه برخي از آنها در خوابگاه*هاي دانشجويي گرفته شده را در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار دادند و حتي اين دانشجويان دختر با حضور در اين نمايشگاه در خصوص خواص هنري عکس*هاي بي*حجاب خود به حاضران توضيحاتي مي*دادند.

براساس اين گزارش، مسئولان امور دانشجويي و حراست دانشگاه آزاد قم در خصوص برپايي اين نمايشگاه تحركي انجام ندادند كه اين امر موجب نارضايتي و اعتراض دانشجويان اين واحد دانشگاهي شد.

اين در حالي است كه مسئولان دانشگاه آزاد واحد قم در نوع پوشش دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه حساس هستند اما درباره برگزراي اين نمايشگاه كه دختران دانشجو به راحتي تصاوير بي*حجاب و بعضاً با پوشش*هاي زننده خود را منتشر كردند اقدامي انجام ندادند