تو بچگی دوست داشتید چکاره بشید و العان چکاره اید؟

موضوع: تو بچگی دوست داشتید چکاره بشید و العان چکاره اید؟

برچسب ها: کار،گذشته،اکنون
 1. magani.ir گفت:

  تو بچگی دوست داشتید چکاره بشید و العان چکاره اید؟

  تو بچگی دوست داشتید چکاره بشید و العان چکاره اید؟


  گذشته:

  العان:
 2. magani.ir گفت:
  خودم

  مهندس الکترونیک

  مهندس الکترونیک
 3. Eti گفت:
  گذشته"دکتر
  الان."ورزشکار.