یک بسته جوش*شیرین کافیست تا لباس*ها و پارچه*های کتان شما همیشه تمیز باشند.
** اگر جزو افرادی هستید که سبد لباس*های کثیف را تا زمان شستشو داخل کمد می*گذارید، برای از بین رفتن بوی نامطبوع و بو نگرفتن لباس*های تمیز، مقداری جوش*شیرین روی آن*ها بپاشید.

** برای از بین بردن بوی سیگار از روی لباس، ½ پیمانه جوش*شیرین را تقریبا داخل 4 لیتر آب حل کنید. لباس را قبل از شستشو یک ساعت داخل آن خیس کنید تا خوشبو شود. از این روش برای لباس*هایی که بوی کلر و عرق می*دهند نیز استفاده کنید.

** به جای خرید نرم*کننده*های آماده، ½ پیمانه جوش*شیرین در دور آبکشی به ماشین لباسشویی اضافه کنید تا لباس*ها نرم*تر شده، بوی تازه*تری دهند.

** زمانی که لباس*های شما بوی گریس، روغن یا بنزین می*دهد، آن*ها را داخل کیسه زباله گذاشته، رویشان* جوش*شیرین بپاشید. در آن را دو روز ببندید تا مانع انتشار و باعث از بین رفتن بو شده، سپس طبق معمول بشویید.

**به پودر لباسشویی ¼ تا ½ پیمانه جوش*شیرین اضافه کنید تا هم حکم نرم*کننده را داشته و هم قدرت پاک*کنندگی پودر بیش*تر شود.

** زمانی که لباس ورزشی سفید شما در اثر انداختن با پیراهن صورتی تازه خریداری شده داخل ماشین لباسشویی رنگ گرفته است، چاره کار خیس کردن آن داخل جوش*شیرین، پودر شوینده، نمک و آب است که حکم سفیدکننده را خواهد داشت.

**کپک را با جوش*شیرین از ماشین لباسشویی خود دور کنید. در فاصله بین چند بار استفاده از این دستگاه، مقداری جوش*شیرین روی قسمت استیل ماشین بپاشید تا بوی بهتری داده، از رشد کپک*ها جلوگیری *کند.
برای تمیز کردن چرمی که در اثر ریختن جوهر لک شده، کمی جوش*شیرین روی لکه بپاشید، بگذارید آن را جذب کند. این کار را چند بار تا زمان پاک شدن لکه تکرار کنید

نکته:
*** چرم جیر با مسواک نرم و جوش*شیرین تمیز می*شود. بگذارید جوش*شیرین روی جیر بماند سپس با مسواک آن را تمیز کنید.
*** برای تمیز کردن چرمی که در اثر ریختن جوهر لک شده، کمی جوش*شیرین روی لکه بپاشید، بگذارید آن را جذب کند. این کار را چند بار تا زمان پاک شدن لکه تکرار کنید.