زلال ترین رودخانه دنیا در سوئیس !

رودخانه فرتساسکا در سوئیس که آب زلال آن باعث شده از عمق ده متری پل نصب شده بر روی ان قابل مشاهده است.
anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/00.jpg">
anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/05.jpg">


فرتساسکا نام رودخانه*ای واقع در سوییس است که در دره*ای به همان نام قرار دارد. اهمیت این رودخانه به آب بسیار زلال بلورین و همچنین صخره*های رنگ*لرزان در آن می*باشد. این رودخانه به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر از دامنه*ی کوه پیتسو بارونه آغاز شده و در نهایت به دریاچه ماگیوره می*ریزد.

anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/07.jpg">

فرتساسکا که به دلیل زلالی آب بسیار مشهور و منحصر به فرد است در منطقه ایتالیایی*زبان تیسینو جریان دارد. در امتداد رودخانه سدی با همین نام قرار دارد.

دمای این رودخانه در ایام گوناگون سال بین ۷ تا ۱۰ درجه سانتی*گراد است و عمق آن نیز از ۱۰ متر تجاوز نمی*کند.

anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/06.jpg">

این منطقه به دلیل موقعیت اقلیمی و جغرافیایی مکان مناسبی برای غواصی و شیرجه به شمار می*رود.

anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/01.jpg">

anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/02.jpg">
anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/03.jpg">
anehonline.com/anehgroup/tir91/zolal/04.jpg">