خبرگزاری پزشکی ایران- ایرمنا: یک سال پس از حذف یارانه ها , یک پنجم مصرف شیر در ایران کاهش یافته است

برخلاف قانون پنجم توسعه كه نبايد يارانه* شير تا پنج سال قطع مي*شد و طي اين پنج سال ميزان آن نبايد نسبت به سال ما قبلش مي*بود، از اسفند*ماه 89 تا 15 تيرماه 90 به تدريج از ميزان آن كاسته شد و عرضه شير يارانه*اي خانوار روند نزولي گرفت تا اين*كه از نيمه تيرماه سال گذشته كاملا قطع شد كه اين امر منجر به افزايش قيمت شير و محصولات لبني و هم*چنين كاهش 20 درصدي مصرف سرانه* شير در جامعه شد.
براساس آمارهای غیرواقعی و تخمین های غیرعلمی که دربیان علل قطع یارانه ها گفته شد, تصور مي*رفت با قطع يارانه به دو ميليون و 300 هزار تن شير خانوار، كشور با بحران مازاد شير خام مواجه شود، اما پس از قطع اين يارانه نه تنها مازاد شير خام اتفاق نيفتاد، بلكه با ممنوعيت واردات شير خشك اين ميزان شير وارد كارخانه*هاي شير خشك شد.
به گفته رضا باكري ـ دبير انجمن صنفي صنايع لبني ـ از پاييز و زمستان سال گذشته كمبود شير خام محسوس شد و كارخانه*هاي لبني با كاهش 18 تا 20 درصدي دريافت شير خام مواجه شدند و در مجموع توليد محصولات لبني نسبت به سال 89 كاهش داشته است.
به گفته* وي كاهش دريافت شير خام باعث بهم* خوردن توازن عرضه و تقاضا و افزايش قيمت شد، به*طوري كه قيمت شير خام از تيرماه سال 90 كه كيلويي 450 تومان بود، با افزايش حدود دو برابري در تيرماه جاري به كيلويي 850 تومان افزايش يافت.
به گفته* توليد*كنندگان افزايش بهاي شير خام طي يكسال اخير ناشي از كمبود علوفه و گراني آن بوده است كه البته نمي*توان نقش حذف يارانه* 500 ميليارد توماني به نيمي از شير ورودي به صنايع را ناديده گرفت. هم*چنين ممنوعيت واردات شير خشك از سال گذشته نيز خود عاملي بر افزايش قيمت شير خام بوده است، چرا كه اين امر باعث شده بين كارخانه*هاي شير خشك و كارخانه*هاي لبني رقابتي براي شيرخام ايجاد شود و طبيعتا قيمت اين محصول براساس تقاضاي بازار مشخص شده است.
در سال 87 حدود 8.5 ميليون تن شير خام توليد شد، در حالي كه طبق اعلام مركز آمار در سال 89 توليد شير خام 6.7 ميليون تن بوده و از اسفند*ماه 89 تا تيرماه امسال نيز روند كاهشي 17 تا 20 درصدي در اين محصول مشاهده شده است.
اين درحالي است كه طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزي، توليد شير خام در سال گذشته از مرز 10 ميليون تن گذشت و امسال نيز به گفته* وزير جهاد كشاورزي به بيش از 10.8 ميليون تن مي*رسد كه البته صنايع لبني اين آمار را قبول ندارند و در سال گذشته بسيار كمتر از اين ميزان بوده و كارخانه*هاي لبني به دليل كمبود شير خام با ظرفيت خالي فعاليت كرده*اند.
در اين باره دبير انجمن صنايع لبني تصريح كرد اعلام آمار نادرست بحران در برنامه*ريزي كلان اقتصادي را پديد آورده است، و حاصل آمار*هاي اشتباه شرايط فعلي را رقم زده است.
باكري تصريح كرد: اگر 10.5 ميليون تن شير خام توليد مي*شد، امروز نه تنها با مشكلات و عوارض فعلي دچار نمي*شديم، بلكه مازاد مصرف هم داشتيم، هم*چون سال 87 كه دولت مجبور شد يارانه* شير خانوار را از 1.2 ميليون تن به 1.5 ميليون تن و از 1.5 ميليون تن به 2.3 ميليون تن براي جذب شير خام مازاد افزايش دهد.
وي افزود: در سال 88 وزارت جهاد كشاورزي شير خام مازاد را كيلويي 504 تومان به صورت تضميني خريد مي*كرد، در حالي كه قيمت شير خام از سوي صنايع لبني هم*چنان 450 تومان مانده بود و خريد تضميني نه تنها قيمت بازار شير خام را بالا نبرد، بلكه قيمت كارخانه*هاي لبني از قيمت خريد تضميني پايين*تر بود كه اين امر نشانگر وجود شير مازاد در سال 88 بود، اما امسال و سال گذشته علي*رغم اعلام آمار بالاي توليد از سوي مسوولان وزارت جهاد كشاورزي و دامداران با پديده* مازاد شير خام مواجه نيستيم.
اين در صورتي است كه سعيد سلطاني ـ مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ـ در گفت*وگو با خبرنگار ايسنا اعلام كرد: سال گذشته 9 ميليون و 800 هزار تن شير خام توليد شده و امسال هم اين ميزان توليد را خواهيم داشت.
به گفته* وي سال گذشته شش ميليون تن شير خام وارد كارخانه*هاي لبني مي*شد، 2.5 ميليون تن شير خام كه سهم شير يارانه*اي خانوار بود، وارد صنايع شير خشك شد و بقيه شير خام توليدي نيز به صورت سنتي، تازه*خوري، خودمصرفي و كارگاه*هاي ماست*بندي مورد استفاده قرار گرفته است.
از سوي ديگر در حالي كه طي آمار رسمي در سال 89 ميزان مصرف سرانه* شير 85 كيلوگرم اعلام شده و نيز به گفته* دبير انجمن صنايع لبني نيز در سال گذشته با كاهش حداقل 10 كيلوگرمي مصرف سرانه* شير مواجه بوده*ايم و به دليل شرايط توليد و بازار شير و لبنيات مصرف سرانه* اين محصول نهايتا به 75 كيلوگرم تقليل يافته است، استاندارد مصرف شير به عنوان شاخصه* توسعه*يافتگي كشور*ها بيش از 167 كيلوگرم برآورد مي*شود.
به اعتقاد باكري با توجه به اين*كه ميزان ورودي شير خام به صنايع لبني 20 درصد در سال گذشته كاهش داشته است، به تبع آن مصرف اين محصول هم با كاهش 20 درصدي مواجه بوده است.
اين در حالي است كه به گفته مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران كشور ايران براساس توليد 10 ميليون تن شير خام سالانه 130 كيلوگرم مصرف سرانه دارد و مصرف اين محصول در ايران بالاتر از استاندارد جهاني كه 106 كيلوگرم برآورد مي*شود، قرار دارد.
بر اين اساس مي*توان گفت با توجه به مشكلات كمبود نهاده*هاي توليد و گراني آنها، حذف يارانه 500 ميليارد توماني شير خانوار و عدم حمايت از توليد باعث افزايش قيمت شير خام شد كه اگر ممنوعيت واردات شير خشك نبود، دامداران با مشكل مازاد توليد و فاسد*شدن محصول مواجه مي*شدند، اما با توجه به اين*كه واردات شير خشك ممنوع شد و ميزان زيادي از شير خام توليدي دامداري*ها در كارخانه*هاي شير خشك جذب شد به نوعي مي*توان گفت 2.5 ميليون تن سهم شير يارانه*اي خانوار جاي خود را به توليد شير خشك داد و نوسانات موجود در بازار محصولات لبني كه قيمت اين محصول را طي يكسال اخير با 28 درصد افزايش رسمي اعلام شده و 33 درصد افزايش غيرمصوب سازمان حمايت مواجه بوده است، طبيعتا قدرت خريد محصولات لبني در بازار مصرف كاهش يافته و برآورد*هاي خريد اين محصولات و بازار حاكي از كاهش مصرف شير و محصولات لبني در كشورمان است.
طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود مصرف سرانه* شير در كشور به ميانگين جهاني (160 كيلوگرم) برسد، اما به دليل محقق*نشدن اين امر در برنامه* چهارم به برنامه پنجم موكول شد.
اما اكنون هم با گذشت دو سال از قانون برنامه* پنجم توسعه آمار و بازار مصرف حاكي از كاهش مصرف اين محصول كه شاخصه* توسعه*يافتگي* كشور*ها در جهان به شمار مي*رود، است و ميزان مصرف سرانه كشورمان در خوشبينانه*ترين حالت همان 85 كيلوگرم سال 89 باقي مانده است كه نصف ميانگين مصرف سرانه* جهاني است.