ولی الله صالحی از جزئیات نشست امروز شنبه نمایندگان کارگری کشور با کارفرمایان برای جمع بندی مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: جلسه امروز به مدت ۴ ساعت به طرح دیدگاه*های دو گروه اختصاص یافت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: یکسری مطالبی به صورت مشترک بین جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد که ما باید آنها را قبل از نشست نهایی شورای عالی کار هماهنگ کنیم و به جمع بندی برسیم.

صالحی ادامه داد: همچنین لازم است تا یکسری از هماهنگی ها را با جامعه کارفرمایی در رابطه با میزان و چگوئنگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نقاط مشترکی بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد که لازم است تا پیرامون آنها دو گروه با یکدیگر مذاکره داشته باشند. همچنین قرار است قبل از نشست آینده شورای عالی کار بین گروه کارگری و کارفرمایی جلسه دیگری نیز برگزار و مباحث به صورت کلی نهایی و به جمع بندی برسید.

صالحی تاکید کرد: کافرمایان امروز برخی مباحث مربوط به واحدهای صنعتی و مشکلات تولید را مطرح کردند و از سویی، نمایندگان کارگری نیز به مسایل معیشتی و پایین بودن سطح دستمزد کارگران پرداختند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با اینکه امروز به عدد و رقم خاصی نرسیدیم اما در برخی موضوعات توانستیم به جمع بندی دست پیدا کنیم. نکته مهم این است که کارگردان و کارفرمایان دارای مسایل مشترکی هستند که باید به نحوی آنها را به یکدیگر نزدیک کنند.

وی با اشاره به اینکه مسایل بازار کار تنها برای کارگران و یا کارفرمایان نیست، گفت: یکی سرمایه خود را به میدان می آورد و دیگری نیروی کار خود را عرضه می کند؛ بنابراین باید به نحوی دو گروه با یکدیگر به نقاط مشترکی در مورد حداقل دستمزد سال آینده دست پیدا کنند.

صالحی با بیان اینکه وقتی یک بنگاه دچار مشکل می شود هم کارگر و هم کارفرما ضرر می کنند، اظهار داشت: بنابراین لازم است تا راهکارها مورد بررسی قرار گیرد و برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده یک سری تبادل اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم به جمع بندی نهایی دست پیداکنیم.

۱۸ روز مانده به پایان سال، چانه زنی های کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به اوج رسید، با این حال بیشتر کارشناسان بازار کار می گویند رشد حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان تا ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان است.