کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
Users achieved this: 255 (1%)

Requirements:
Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 10 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 70 (0%)

Requirements:
Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 4,621 (11%)

Requirements:
Days since registering higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 2,232 (5%)

Requirements:
Days since registering higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 171 (0%)

Requirements:
Days since registering higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 3,264 (8%)

Requirements:
Days since registering higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 929 (2%)

Requirements:
Days since registering higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 35 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 122 (0%)

Requirements:
Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 749 (2%)

Requirements:
Tags higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 609 (1%)

Requirements:
vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 46 (0%)

Requirements:
Tags higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 3,516 (9%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 1,417 (3%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 51 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 11 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 2,196 (5%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 785 (2%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 5 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 

Last achieves

پنجشنبه ۰۴ بهمن ۹۷
۰۳:۰۵ rj601 achieved 7 days registered

چهارشنبه ۰۳ بهمن ۹۷
۲۲:۰۶ mr.meysam achieved Created Blog entry
۱۹:۰۳ mahsa77-77 achieved 31 days registered
۱۸:۰۱ xani98 achieved 100 Experience Points
۱۸:۰۱ xani98 achieved 3 months registered
۱۸:۰۱ xani98 achieved 31 days registered
۱۵:۰۸ negintreat achieved Created Blog entry

سه شنبه ۰۲ بهمن ۹۷
۱۴:۱۴ parmisoft2 achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۹ virtualizationme achieved 500 Experience Points
۱۲:۰۲ mostafa-b achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۲ mostafa-b achieved 7 days registered
۱۲:۰۲ mostafa-b achieved 31 days registered

دوشنبه ۰۱ بهمن ۹۷
۲۳:۰۵ shahlamoradi achieved 100 Experience Points
۲۳:۰۵ shahlamoradi achieved 250 Experience Points
۲۳:۰۵ shahlamoradi achieved 7 days registered
۲۳:۰۵ shahlamoradi achieved 3 months registered
۲۳:۰۵ shahlamoradi achieved 31 days registered
۲۰:۰۲ sitecode achieved 5000 Experience Points
۱۵:۰۰ parmisoft2 achieved Tagger Second Class
۱۴:۱۲ 7936daf8a2 achieved 100 Experience Points
۱۴:۱۲ 7936daf8a2 achieved 250 Experience Points
۱۴:۱۲ 7936daf8a2 achieved 7 days registered
۱۴:۱۲ 7936daf8a2 achieved 3 months registered
۱۴:۱۲ 7936daf8a2 achieved 31 days registered
۱۳:۱۲ alist achieved 100 Experience Points
۱۳:۱۲ alist achieved 250 Experience Points
۱۳:۱۲ alist achieved 7 days registered
۱۳:۱۲ alist achieved 3 months registered
۱۳:۱۲ alist achieved 31 days registered

یکشنبه ۳۰ دی ۹۷
۱۸:۰۰ fatima021 achieved 500 Experience Points
۱۸:۰۰ mojtaba7000 achieved 500 Experience Points
۱۸:۰۰ mojtaba7000 achieved 1 year registered
۱۷:۰۲ fatima021 achieved 7 days registered
۱۷:۰۲ fatima021 achieved 31 days registered
۱۷:۰۲ indigo2018 achieved 250 Experience Points
۱۴:۱۵ kianoosh. achieved 1000 Experience Points
۱۴:۱۵ kianoosh. achieved 1 year registered

شنبه ۲۹ دی ۹۷
۱۴:۰۱ spump achieved 31 days registered
۱۴:۰۱ shf achieved 500 Experience Points
۱۴:۰۱ shf achieved 1 year registered
۱۳:۱۱ petrokimiya achieved 100 Experience Points
۱۳:۱۱ petrokimiya achieved 31 days registered
۱۳:۱۱ petro-akam achieved 31 days registered

جمعه ۲۸ دی ۹۷
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 1000 Experience Points
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 500 Experience Points
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 250 Experience Points
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved Veteran
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 7 days registered
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 3 months registered
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 31 days registered
۱۷:۰۷ atefeh1831 achieved 1 year registered
۱۱:۰۴ mehrdad1234 achieved 7 days registered
۱۱:۰۴ mehrdad1234 achieved 31 days registered
۰۰:۰۲ MAHPOW achieved 100 Experience Points
۰۰:۰۲ MAHPOW achieved 7 days registered
۰۰:۰۲ MAHPOW achieved 31 days registered
۰۰:۰۲ rentlift achieved 250 Experience Points
۰۰:۰۲ rentlift achieved 3 months registered

پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷
۲۳:۰۹ milad1020 achieved 100 Experience Points
۲۳:۰۹ milad1020 achieved 250 Experience Points
۲۳:۰۹ milad1020 achieved 7 days registered
۲۳:۰۹ milad1020 achieved 3 months registered
۲۳:۰۹ milad1020 achieved 31 days registered
۰۱:۰۴ قالیشویی نامین achieved 100 Experience Points
۰۱:۰۴ قالیشویی نامین achieved 250 Experience Points
۰۱:۰۴ قالیشویی نامین achieved 7 days registered
۰۱:۰۴ قالیشویی نامین achieved 3 months registered
۰۱:۰۴ قالیشویی نامین achieved 31 days registered

چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷
۱۴:۰۱ mahsh achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۱ mahsh achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۱ mahsh achieved 3 months registered
۱۴:۰۱ mahsh achieved 31 days registered
۱۱:۰۳ asanteb achieved Tagger Second Class

سه شنبه ۲۵ دی ۹۷
۱۷:۰۳ mg1 achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۳ mg1 achieved 3 months registered
۱۵:۱۳ mokaabgroup achieved 7 days registered
۱۳:۰۱ asanteb achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۱ asanteb achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۱ asanteb achieved 7 days registered
۱۳:۰۱ asanteb achieved 3 months registered
۱۳:۰۱ asanteb achieved 31 days registered

دوشنبه ۲۴ دی ۹۷
۱۸:۰۹ spatenax achieved 250 Experience Points
۱۸:۰۹ spatenax achieved 3 months registered

یکشنبه ۲۳ دی ۹۷
۱۲:۰۷ charming achieved 3 months registered
۱۲:۰۷ mralirezaahmadi achieved 500 Experience Points

شنبه ۲۲ دی ۹۷
۱۹:۰۸ miladdel achieved 7 days registered
۱۵:۰۲ attarud achieved 500 Experience Points
۱۵:۰۲ attarud achieved 100 Experience Points
۱۵:۰۲ attarud achieved 250 Experience Points
۱۵:۰۲ attarud achieved 7 days registered
۱۵:۰۲ attarud achieved 3 months registered
۱۵:۰۲ attarud achieved 31 days registered
۱۳:۰۰ ثبت شرکت آراکس achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۰ ثبت شرکت آراکس achieved 7 days registered
۱۳:۰۰ ثبت شرکت آراکس achieved 3 months registered
۱۳:۰۰ ثبت شرکت آراکس achieved 31 days registered
۱۳:۰۰ mandy70 achieved 500 Experience Points
۱۳:۰۰ golijadid achieved 500 Experience Points
۱۳:۰۰ golijadid achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۰ golijadid achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۰ golijadid achieved 7 days registered
۱۳:۰۰ golijadid achieved 3 months registered
۱۳:۰۰ golijadid achieved 31 days registered
۱۳:۰۰ golijadid achieved 1 year registered
۱۲:۰۵ parmisoft2 achieved Created Blog entry
۱۲:۰۵ ghesticlub achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۵ ghesticlub achieved 250 Experience Points
۱۲:۰۵ ghesticlub achieved 7 days registered
۱۲:۰۵ ghesticlub achieved 3 months registered
۱۲:۰۵ ghesticlub achieved 31 days registered
۱۱:۰۳ psea-co achieved 31 days registered
۱۱:۰۳ sayehrooshan-co achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۳ sayehrooshan-co achieved 31 days registered

جمعه ۲۱ دی ۹۷
۱۴:۰۶ banozk achieved 100 Experience Points

پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷
۰۰:۰۴ rmanshk achieved 100 Experience Points
۰۰:۰۴ rmanshk achieved 250 Experience Points
۰۰:۰۴ rmanshk achieved 7 days registered
۰۰:۰۴ rmanshk achieved 3 months registered
۰۰:۰۴ rmanshk achieved 31 days registered

تجربه 4.0.4