کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
Users achieved this: 255 (1%)

Requirements:
Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 10 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 70 (0%)

Requirements:
Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 4,388 (11%)

Requirements:
Days since registering higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 2,083 (5%)

Requirements:
Days since registering higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 152 (0%)

Requirements:
Days since registering higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 3,067 (8%)

Requirements:
Days since registering higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 853 (2%)

Requirements:
Days since registering higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 35 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 122 (0%)

Requirements:
Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 709 (2%)

Requirements:
Tags higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 554 (1%)

Requirements:
vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 43 (0%)

Requirements:
Tags higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 3,297 (8%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 1,311 (3%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 50 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 11 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 2,044 (5%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 719 (2%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 5 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 

Last achieves

یکشنبه ۰۳ تیر ۹۷
۰۱:۰۱ saeedi378 achieved 100 Experience Points
۰۱:۰۱ saeedi378 achieved 7 days registered

شنبه ۰۲ تیر ۹۷
۱۹:۰۱ Joyabook Online Store achieved 100 Experience Points
۱۸:۰۰ Joyabook Online Store achieved Created Blog entry
۱۸:۰۰ parsaw achieved 1000 Experience Points
۱۸:۰۰ parsaw achieved 1 year registered
۱۶:۰۷ atiiiiiiiiiiiiii achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۱ نو عروس achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۱ نو عروس achieved 31 days registered
۱۲:۰۳ ri3Gallery achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۳ ri3Gallery achieved 7 days registered
۱۲:۰۳ ri3Gallery achieved 31 days registered
۱۱:۰۵ tour22 achieved 7 days registered
۱۱:۰۵ tour22 achieved 31 days registered
۱۱:۰۵ unique2017 achieved 1 year registered

جمعه ۰۱ تیر ۹۷
۲۳:۰۱ roydaran achieved 7 days registered

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
۱۳:۰۳ alireza-res achieved 1 year registered
۱۱:۰۳ faezeh23 achieved 7 days registered
۰۱:۰۳ sitecode achieved Veteran

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
۱۷:۰۵ lahzeakhar1 achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۶ mona97 achieved 7 days registered
۱۳:۰۴ amirali96 achieved 7 days registered

سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷
۱۵:۰۳ dr_pooya achieved Tagger Second Class
۱۴:۰۳ resanehlab achieved 7 days registered
۱۴:۰۳ زهرا13 achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۳ زهرا13 achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۳ زهرا13 achieved 7 days registered
۱۴:۰۳ زهرا13 achieved 3 months registered
۱۴:۰۳ زهرا13 achieved 31 days registered

دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷
۱۹:۰۴ atlasbar-co achieved 100 Experience Points
۱۹:۰۴ atlasbar-co achieved 250 Experience Points
۱۹:۰۴ atlasbar-co achieved 7 days registered
۱۹:۰۴ atlasbar-co achieved 3 months registered
۱۹:۰۴ atlasbar-co achieved 31 days registered
۱۷:۰۶ noth50 achieved 1000 Experience Points
۱۷:۰۶ noth50 achieved 500 Experience Points
۱۷:۰۶ noth50 achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۶ noth50 achieved 250 Experience Points
۱۷:۰۶ noth50 achieved Veteran
۱۷:۰۶ noth50 achieved 7 days registered
۱۷:۰۶ noth50 achieved 3 months registered
۱۷:۰۶ noth50 achieved 31 days registered
۱۷:۰۶ noth50 achieved 1 year registered
۱۲:۰۰ cools achieved 7 days registered
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 500 Experience Points
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 100 Experience Points
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 250 Experience Points
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 7 days registered
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 3 months registered
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 31 days registered
۰۱:۰۰ yavar.love achieved 1 year registered
۰۰:۰۱ setare_setare51 achieved Veteran

یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷
۲۲:۰۲ badsagroup achieved 1000 Experience Points
۲۱:۰۱ roozfreight achieved 1000 Experience Points
۲۱:۰۱ roozfreight achieved 1 year registered
۱۵:۰۲ kadocard achieved 1000 Experience Points
۱۵:۰۲ kadocard achieved 500 Experience Points
۱۵:۰۲ kadocard achieved 250 Experience Points
۱۵:۰۲ kadocard achieved 3 months registered
۱۵:۰۲ kadocard achieved 31 days registered
۱۵:۰۲ kadocard achieved 1 year registered
۱۳:۰۲ atiiiiiiiiiiiiii achieved 3 months registered

جمعه ۲۵ خرداد ۹۷
۰۸:۰۳ eqvanet achieved 7 days registered

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷
۲۱:۰۶ ahmadreza2181 achieved 1000 Experience Points
۲۱:۰۶ ahmadreza2181 achieved 500 Experience Points
۲۱:۰۶ ahmadreza2181 achieved 250 Experience Points
۲۱:۰۶ ahmadreza2181 achieved 3 months registered
۲۱:۰۶ ahmadreza2181 achieved 1 year registered
۱۰:۰۳ saadatrent achieved 7 days registered

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷
۱۸:۰۲ dornalahze achieved 100 Experience Points
۱۰:۰۵ idanito achieved 250 Experience Points
۱۰:۰۵ idanito achieved 3 months registered

سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷
۱۸:۰۰ nearbuy achieved 7 days registered
۱۷:۰۰ mostafa73 achieved Veteran
۱۷:۰۰ mostafa73 achieved Created Blog entry
۱۷:۰۰ mostafa73 achieved 1 year registered
۱۴:۰۲ kashefbar achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۲ kashefbar achieved 3 months registered
۱۴:۰۲ Hooshmandsazan96 achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۲ Hooshmandsazan96 achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۲ Hooshmandsazan96 achieved 3 months registered
۱۴:۰۲ Hooshmandsazan96 achieved 31 days registered
۰۱:۰۲ abolfazell achieved 1000 Experience Points
۰۱:۰۲ abolfazell achieved 500 Experience Points
۰۱:۰۲ abolfazell achieved Veteran
۰۱:۰۲ abolfazell achieved 1 year registered

دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷
۱۶:۰۱ nghermez achieved 250 Experience Points
۱۲:۰۱ unique2017 achieved 1000 Experience Points
۱۱:۰۲ alialy achieved Tagger Second Class
۰۲:۰۳ mojtaba79 achieved 1000 Experience Points
۰۲:۰۳ mojtaba79 achieved 500 Experience Points
۰۲:۰۳ mojtaba79 achieved 1 year registered

یکشنبه ۲۰ خرداد ۹۷
۲۲:۰۲ Parsafak achieved 7 days registered
۱۸:۰۲ poroje achieved 7 days registered
۱۸:۰۲ fadaktahvieh achieved 1000 Experience Points
۱۸:۰۲ fadaktahvieh achieved 1 year registered

شنبه ۱۹ خرداد ۹۷
۱۷:۰۲ farnazi88 achieved 500 Experience Points
۱۶:۰۲ hibord achieved Created Blog entry
۱۶:۰۲ hibord achieved 7 days registered
۱۶:۰۲ faratehran achieved Created Blog entry
۱۶:۰۲ faratehran achieved 7 days registered
۱۲:۰۳ rbabaei achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۳ rbabaei achieved 250 Experience Points
۱۲:۰۳ rbabaei achieved 7 days registered
۱۲:۰۳ rbabaei achieved 3 months registered
۱۲:۰۳ rbabaei achieved 31 days registered
۱۱:۰۵ bnbgate achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۵ bnbgate achieved 31 days registered

پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷
۱۷:۰۰ mr.mousa achieved 3 months registered
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 1000 Experience Points
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 500 Experience Points
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 100 Experience Points
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 250 Experience Points
۱۵:۰۱ Aclubps achieved Veteran
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 3 months registered
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 31 days registered
۱۵:۰۱ Aclubps achieved 1 year registered
۰۷:۰۹ amirtaha98 achieved 7 days registered
۰۲:۰۱ hamidjh achieved 1000 Experience Points
۰۲:۰۱ hamidjh achieved 500 Experience Points

تجربه 4.0.4