کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
Users achieved this: 255 (1%)

Requirements:
Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 10 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 70 (0%)

Requirements:
Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 4,273 (11%)

Requirements:
Days since registering higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 2,014 (5%)

Requirements:
Days since registering higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 135 (0%)

Requirements:
Days since registering higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 2,973 (8%)

Requirements:
Days since registering higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 817 (2%)

Requirements:
Days since registering higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 35 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 122 (0%)

Requirements:
Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 688 (2%)

Requirements:
Tags higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 537 (1%)

Requirements:
vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 42 (0%)

Requirements:
Tags higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 3,204 (8%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 1,261 (3%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 50 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 11 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 1,972 (5%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 684 (2%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 5 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 

Last achieves

جمعه ۰۳ فروردین ۹۷
۱۵:۰۲ zibazist achieved 7 days registered
۱۱:۰۷ namashoo achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۷ namashoo achieved Created Blog entry
۱۱:۰۷ namashoo achieved 7 days registered
۱۱:۰۷ namashoo achieved 31 days registered

چهارشنبه ۰۱ فروردین ۹۷
۱۴:۰۰ amir.sh16 achieved Veteran

سه شنبه ۲۹ اسفند ۹۶
۲۱:۰۹ tahrir20 achieved Tagger Second Class

شنبه ۲۶ اسفند ۹۶
۲۰:۰۲ sinanetwork achieved 7 days registered
۱۹:۰۶ antipass achieved 7 days registered
۱۶:۰۴ ساره امینی achieved 100 Experience Points
۱۰:۰۶ hamlebar achieved 250 Experience Points
۱۰:۰۶ hamlebar achieved 3 months registered

جمعه ۲۵ اسفند ۹۶
۲۳:۰۱ Armin_72 achieved Tagger Second Class
۱۶:۰۱ peakfile.com achieved 100 Experience Points
۱۶:۰۱ peakfile.com achieved 7 days registered

پنجشنبه ۲۴ اسفند ۹۶
۱۴:۰۵ kharzmik achieved Tagger Second Class
۱۳:۰۱ drsoleymanha achieved 500 Experience Points
۱۱:۰۳ mehrara achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۳ mehrara achieved 3 months registered
۱۱:۰۳ mehrara achieved 31 days registered
۰۱:۰۳ ♥ Asal ♥ achieved 1000 Experience Points
۰۱:۰۳ ♥ Asal ♥ achieved 500 Experience Points
۰۱:۰۳ ♥ Asal ♥ achieved Veteran
۰۱:۰۳ ♥ Asal ♥ achieved 3 months registered
۰۱:۰۳ ♥ Asal ♥ achieved 1 year registered

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶
۱۷:۰۲ ساره امینی achieved Created Blog entry
۱۷:۰۲ ساره امینی achieved 7 days registered
۱۵:۰۴ sitedesign achieved 250 Experience Points
۱۵:۰۴ sitedesign achieved 3 months registered
۱۲:۰۳ hakhamanesh20 achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۳ hakhamanesh20 achieved 7 days registered
۱۲:۰۳ hakhamanesh20 achieved 31 days registered
۱۲:۰۳ sabtnik achieved 500 Experience Points
۱۰:۰۲ tablonamvar achieved 100 Experience Points
۱۰:۰۲ tablonamvar achieved 31 days registered
۰۲:۱۰ hss achieved 1000 Experience Points
۰۲:۱۰ hss achieved 500 Experience Points
۰۲:۱۰ hss achieved 100 Experience Points
۰۲:۱۰ hss achieved 250 Experience Points
۰۲:۱۰ hss achieved 7 days registered
۰۲:۱۰ hss achieved 3 months registered
۰۲:۱۰ hss achieved 31 days registered
۰۲:۱۰ hss achieved 1 year registered

سه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶
۱۳:۰۴ kashefbar achieved 7 days registered
۰۲:۰۷ omidsaei achieved 7 days registered

دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶
۱۱:۰۱ reyhan377 achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۱ reyhan377 achieved 7 days registered
۱۱:۰۱ reyhan377 achieved 31 days registered

یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 1000 Experience Points
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 500 Experience Points
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved Veteran
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 7 days registered
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 3 months registered
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 31 days registered
۱۴:۰۳ alighamoshi achieved 1 year registered
۱۳:۰۴ nire achieved 250 Experience Points
۱۱:۰۳ mehregaan achieved Tagger Second Class
۱۱:۰۳ mehregaan achieved Created Blog entry
۰۱:۰۲ mmostafa.aahmadi achieved Created Blog entry
۰۰:۰۲ datehco achieved 7 days registered
۰۰:۰۲ datehco achieved 31 days registered

شنبه ۱۹ اسفند ۹۶
۲۰:۰۳ rose seped achieved 5000 Experience Points
۱۷:۰۱ wintergirl achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۰ minajafari achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۰ minajafari achieved 31 days registered
۱۳:۰۰ baranclinic achieved 500 Experience Points
۱۱:۰۴ farimaaa achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۴ 4sootour achieved 31 days registered
۱۱:۰۴ iranasal achieved 31 days registered
۱۰:۰۱ etour24 achieved 31 days registered
۱۰:۰۱ tablosazi achieved 250 Experience Points
۱۰:۰۱ mehregaan achieved 1000 Experience Points
۱۰:۰۱ mehregaan achieved 500 Experience Points
۱۰:۰۱ mehregaan achieved 3 months registered
۱۰:۰۱ mehregaan achieved 1 year registered

جمعه ۱۸ اسفند ۹۶
۱۷:۰۲ javidiran achieved Tagger Second Class

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۹۶
۱۳:۰۲ blal achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۲ blal achieved 250 Experience Points
۱۳:۰۲ blal achieved 7 days registered
۱۳:۰۲ blal achieved 3 months registered
۱۳:۰۲ blal achieved 31 days registered

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶
۱۷:۰۲ hamedamiri achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۲ hamedamiri achieved 7 days registered
۱۷:۰۲ hamedamiri achieved 31 days registered
۱۷:۰۲ tebesoonati achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۲ tebesoonati achieved 7 days registered
۱۷:۰۲ tebesoonati achieved 31 days registered
۱۴:۰۵ panizan achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۵ panizan achieved 7 days registered
۱۴:۰۵ panizan achieved 31 days registered
۱۴:۰۵ asmasaleh achieved 7 days registered
۱۴:۰۵ asmasaleh achieved 31 days registered
۱۴:۰۵ ساحل محمدی achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۵ asal22 achieved 1000 Experience Points
۱۴:۰۵ asal22 achieved 500 Experience Points
۱۴:۰۵ asal22 achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۵ asal22 achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۵ asal22 achieved 7 days registered
۱۴:۰۵ asal22 achieved 3 months registered
۱۴:۰۵ asal22 achieved 31 days registered
۱۴:۰۵ asal22 achieved 1 year registered
۱۲:۰۱ Asiatour achieved 31 days registered
۱۱:۰۶ derakhtedanesh achieved 7 days registered
۰۸:۰۳ film plus achieved 1000 Experience Points
۰۸:۰۳ film plus achieved 1 year registered

سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶
۲۳:۰۲ mehralfa achieved 7 days registered
۲۱:۰۲ javad312 achieved 1000 Experience Points
۲۱:۰۲ javad312 achieved 1 year registered
۱۶:۰۱ shimshim1373 achieved 7 days registered
۰۹:۰۳ markazesh96 achieved 100 Experience Points
۰۹:۰۳ markazesh96 achieved 31 days registered

دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶
۱۷:۰۱ آیدا رادان achieved 7 days registered
۱۱:۰۲ ساحل محمدی achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۲ ساحل محمدی achieved 3 months registered
۱۰:۰۵ etour24 achieved 250 Experience Points

یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶
۱۹:۰۴ keyvan_ghezelbash achieved 7 days registered
۱۹:۰۴ hamed_safari achieved 7 days registered
۱۹:۰۴ parsafakhari achieved 7 days registered

تجربه 4.0.4