کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
Users achieved this: 255 (1%)

Requirements:
Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 10 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 70 (0%)

Requirements:
Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 4,432 (11%)

Requirements:
Days since registering higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 2,110 (5%)

Requirements:
Days since registering higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 158 (0%)

Requirements:
Days since registering higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 3,106 (8%)

Requirements:
Days since registering higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 868 (2%)

Requirements:
Days since registering higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 35 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 122 (0%)

Requirements:
Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 721 (2%)

Requirements:
Tags higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 569 (1%)

Requirements:
vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 44 (0%)

Requirements:
Tags higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 3,338 (8%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 1,332 (3%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 50 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 11 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 2,071 (5%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 732 (2%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 5 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 

Last achieves

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷
۱۸:۰۶ jeyran1397 achieved 7 days registered
۱۶:۰۱ حلما93 achieved 500 Experience Points

سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷
۱۵:۳۱ intexcenter achieved 100 Experience Points
۱۵:۳۱ intexcenter achieved Created Blog entry
۱۵:۳۱ intexcenter achieved 31 days registered
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 1000 Experience Points
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 500 Experience Points
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 100 Experience Points
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 250 Experience Points
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 3 months registered
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 31 days registered
۱۵:۳۱ pouya278100 achieved 1 year registered
۱۲:۳۱ minajafari achieved 500 Experience Points
۰۶:۵۵ mah7 achieved 100 Experience Points
۰۶:۵۵ mah7 achieved 7 days registered
۰۶:۵۵ mah7 achieved 31 days registered
۰۰:۰۱ baranclinic achieved 1 year registered

دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷
۱۴:۰۲ saribar1 achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۲ saribar1 achieved 3 months registered

یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷
۱۱:۰۲ yaldaa achieved Tagger Second Class

شنبه ۲۰ مرداد ۹۷
۱۷:۰۴ mona39 achieved Veteran

جمعه ۱۹ مرداد ۹۷
۲۱:۰۸ ap2co achieved 100 Experience Points
۲۱:۰۸ ap2co achieved 7 days registered
۱۴:۰۴ zahra-hamedani achieved 7 days registered
۰۳:۰۵ گاماپلاس achieved 100 Experience Points
۰۳:۰۵ گاماپلاس achieved 7 days registered

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷
۱۲:۰۴ parla1369 achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۴ parla1369 achieved 7 days registered
۱۲:۰۴ parla1369 achieved 31 days registered
۰۰:۰۴ behzad345 achieved 1000 Experience Points
۰۰:۰۴ behzad345 achieved 1 year registered

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷
۰۱:۰۱ sheragimm achieved 7 days registered

سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷
۱۲:۰۳ Niliyon439 achieved 7 days registered
۱۲:۰۳ Niliyon439 achieved 31 days registered
۱۱:۰۸ alireza-res achieved 1000 Experience Points

دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷
۱۴:۰۰ sinanetwork achieved 100 Experience Points
۱۴:۰۰ sinanetwork achieved 250 Experience Points
۱۴:۰۰ sinanetwork achieved 3 months registered
۱۳:۰۲ abines achieved 1000 Experience Points
۱۳:۰۲ abines achieved 1 year registered

یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷
۱۶:۰۲ saadatrent achieved 100 Experience Points
۱۶:۰۲ saadatrent achieved Tagger Second Class
۱۶:۰۲ saadatrent achieved 31 days registered

شنبه ۱۳ مرداد ۹۷
۱۹:۰۱ saeedi378 achieved Created Blog entry
۱۲:۰۴ nik952148 achieved 100 Experience Points
۱۲:۰۴ nik952148 achieved 7 days registered
۱۲:۰۴ nik952148 achieved 31 days registered

جمعه ۱۲ مرداد ۹۷
۲۳:۰۱ fartabrizi achieved Created Blog entry

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷
۰۳:۰۲ rezazabet achieved Created Blog entry

چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷
۱۶:۰۴ dr_pooya achieved Tagger First Class
۱۴:۰۳ rhino.sh.96 achieved 7 days registered
۱۴:۰۳ hamlebar achieved 500 Experience Points
۱۳:۰۴ drsoleymanha achieved 1 year registered
۱۱:۰۲ shahamion achieved 31 days registered

سه شنبه ۰۹ مرداد ۹۷
۱۳:۰۱ payeshsabt achieved 31 days registered
۰۱:۰۲ highfollower achieved 31 days registered

دوشنبه ۰۸ مرداد ۹۷
۱۹:۰۱ دخی بهمنی achieved 7 days registered
۱۷:۰۴ damagostaresh achieved Tagger Second Class
۱۲:۰۲ dr_pooya achieved 500 Experience Points
۱۲:۰۲ tanaz22 achieved 1000 Experience Points
۱۲:۰۲ tanaz22 achieved Veteran
۱۱:۰۱ dr_pooya achieved 31 days registered
۰۸:۱۱ ponika achieved 500 Experience Points
۰۸:۱۱ ponika achieved 100 Experience Points
۰۸:۱۱ ponika achieved 250 Experience Points
۰۸:۱۱ ponika achieved 7 days registered
۰۸:۱۱ ponika achieved 3 months registered
۰۸:۱۱ ponika achieved 31 days registered
۰۸:۱۱ ponika achieved 1 year registered

یکشنبه ۰۷ مرداد ۹۷
۱۶:۰۱ nanisha achieved 100 Experience Points
۱۶:۰۱ nanisha achieved 250 Experience Points
۱۶:۰۱ nanisha achieved 7 days registered
۱۶:۰۱ nanisha achieved 3 months registered
۱۶:۰۱ nanisha achieved 31 days registered
۱۵:۰۰ behnam71 achieved Tagger Second Class
۱۴:۰۲ virtualizationme achieved Tagger Second Class
۱۳:۰۱ derakhtedanesh achieved Tagger Second Class
۱۳:۰۱ derakhtedanesh achieved 3 months registered
۱۰:۰۲ razzzz achieved 7 days registered

شنبه ۰۶ مرداد ۹۷
۱۸:۰۳ payeshsabt achieved 250 Experience Points
۱۶:۰۱ payeshsabt achieved Tagger Second Class
۱۶:۰۱ netmanam achieved 100 Experience Points
۱۶:۰۱ netmanam achieved 250 Experience Points
۱۶:۰۱ netmanam achieved 3 months registered
۱۶:۰۱ netmanam achieved 31 days registered
۱۵:۰۱ ثبت شرکت آراکس achieved 100 Experience Points
۱۵:۰۱ payeshsabt achieved 100 Experience Points
۱۵:۰۱ payeshsabt achieved Created Blog entry
۱۵:۰۱ payeshsabt achieved 7 days registered
۱۴:۰۱ ثبت شرکت آراکس achieved Created Blog entry

جمعه ۰۵ مرداد ۹۷
۲۱:۰۳ aminkarami.ak@gmail.com achieved 100 Experience Points
۲۱:۰۳ aminkarami.ak@gmail.com achieved Created Blog entry
۱۷:۰۰ sorin achieved 1000 Experience Points
۱۷:۰۰ sorin achieved 500 Experience Points
۱۷:۰۰ sorin achieved 100 Experience Points
۱۷:۰۰ sorin achieved 250 Experience Points
۱۷:۰۰ sorin achieved 7 days registered
۱۷:۰۰ sorin achieved 3 months registered
۱۷:۰۰ sorin achieved 31 days registered
۱۷:۰۰ sorin achieved 1 year registered
۱۴:۰۱ adroom_ir achieved Created Blog entry

پنجشنبه ۰۴ مرداد ۹۷
۱۱:۰۴ dhemo achieved 100 Experience Points
۱۱:۰۴ dhemo achieved Created Blog entry
۱۱:۰۴ dhemo achieved 7 days registered
۱۱:۰۴ dhemo achieved 31 days registered

چهارشنبه ۰۳ مرداد ۹۷
۱۷:۰۵ adroom_ir achieved 7 days registered
۱۶:۰۳ Madabbas achieved Tagger Second Class
۱۲:۰۲ site2017 achieved 1 year registered

سه شنبه ۰۲ مرداد ۹۷
۱۸:۰۶ yaldaa achieved 250 Experience Points
۱۸:۰۶ yaldaa achieved 3 months registered
۱۷:۰۰ رضاخان achieved 250 Experience Points

یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷
۱۶:۰۰ farimaaa achieved 250 Experience Points
۱۶:۰۰ farimaaa achieved 3 months registered
۱۵:۰۱ hamedsekhavat achieved 100 Experience Points
۱۵:۰۱ hamedsekhavat achieved 31 days registered
۱۲:۰۰ clubrenter achieved 1000 Experience Points
۱۱:۰۱ nania achieved Veteran

شنبه ۳۰ تیر ۹۷
۱۸:۰۱ Maha92 achieved 100 Experience Points
۱۸:۰۱ Maha92 achieved 250 Experience Points
۱۸:۰۱ Maha92 achieved 3 months registered

تجربه 4.0.4