کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
Users achieved this: 255 (1%)

Requirements:
Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 10 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 70 (0%)

Requirements:
Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 4,920 (12%)

Requirements:
Days since registering higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 2,398 (6%)

Requirements:
Days since registering higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 207 (0%)

Requirements:
Days since registering higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 3,492 (8%)

Requirements:
Days since registering higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 1,026 (2%)

Requirements:
Days since registering higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 35 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 122 (0%)

Requirements:
Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 784 (2%)

Requirements:
Tags higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 676 (2%)

Requirements:
vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 55 (0%)

Requirements:
Tags higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 3,753 (9%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 1,541 (4%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 54 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 11 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 2,355 (6%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 865 (2%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 5 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 

Last achieves

چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸
۱۹:۲۳ mehrshadom achieved 100 Experience Points
۱۹:۲۳ mehrshadom achieved 250 Experience Points
۱۹:۲۳ mehrshadom achieved 3 months registered
۱۸:۰۲ sepehr-91 achieved 250 Experience Points
۱۵:۱۰ وحیدعلی achieved 100 Experience Points
۱۲:۱۶ iraqiranbiz.com achieved 100 Experience Points
۱۲:۱۶ iraqiranbiz.com achieved 7 days registered
۱۲:۱۶ iraqiranbiz.com achieved 3 months registered
۱۲:۱۶ iraqiranbiz.com achieved 31 days registered

سه شنبه ۱۰ دی ۹۸
۱۶:۰۱ hana55 achieved 100 Experience Points

دوشنبه ۰۹ دی ۹۸
۲۰:۰۸ haghighi2020 achieved 7 days registered
۱۳:۰۱ naseri-zn achieved 100 Experience Points
۱۳:۰۱ مجیدرضا achieved 250 Experience Points

یکشنبه ۰۸ دی ۹۸
۱۶:۰۲ negar835 achieved 250 Experience Points
۱۵:۱۶ emppmp achieved 1000 Experience Points
۱۵:۱۶ emppmp achieved 500 Experience Points
۱۵:۱۶ emppmp achieved 100 Experience Points
۱۵:۱۶ emppmp achieved 250 Experience Points
۱۵:۱۶ emppmp achieved 7 days registered
۱۵:۱۶ emppmp achieved 3 months registered
۱۵:۱۶ emppmp achieved 31 days registered
۱۵:۱۶ emppmp achieved 1 year registered
۱۱:۱۲ raygansmsm achieved 7 days registered
۱۰:۱۲ talarnameh achieved Created Blog entry

تجربه 4.0.4