مشاهده RSS Feed

**4hoo**

خاطرات

به این مطلب امتیاز بدهید

میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!!

امّا چرا کسی نفهمید!
“نمک”
برای من که خاطراتم زخمی است
شور نیست…
مزه “درد” میدهد…!!…
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات