مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. دیگران

  دیگرانی همیشه هستند که بار کینه را به کنایه بر زبان می آورند. این دیگران به گمان خود زیرکند!
  غافل از اینکه نه زیرک، دو رویه اند. جرأت یکرویگی شان نیست!

  جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. دلتنگم...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ در ساعت ۱۴:۳۴ (تنهایی من)
  گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم
  آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود
  که دنیــــا
  با تمام ِ وسعتش
  برایـَم تنگ میشود ...
  ... دلتنــگـم...
  دلتنـــــگ کسی کـــــه
  گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
  حرکـت ایستـاد...
  دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید....
  دلتنگ ِ خود َم...
  خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. دلمان خوش است...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ در ساعت ۱۴:۳۳ (تنهایی من)
  دِلـمـآטּ خـوش اســتـ كـه مےنـویسـیمـ و دیگـراטּ مےخوانَنــد
  و عِـده اےمے گـــویــَند: آه چـ ـــہ زیبــا و بعضــے اَشــك
  میـریزنـد و بعـضے مےخَـندَنــد دِلِـــمآטּ خُـوش اسـت
  به اینـكــہ یكےفقطـــ عاشــِق خــودِمان باشَــد نه چــیز
  دیگــر دلماטּخوش اســت یـــكےبآ
  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. درد

  درد اینجاست....که درد را نمیشود...... به هیچ کس حالی کرد.....
  محمود دولت آبادی
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. وقتی نخواستت...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ در ساعت ۱۴:۳۲ (تنهایی من)
  وقتی نخواستت...؛
  آروم بکش کنار...؛
  غم انگیز است اگر تو را نخواهد...،
  مسخره است اگر نفهمی...؛
  احمقانه است اگر اصرار کنی...!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. یه وقتایی دلت...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ در ساعت ۱۴:۳۱ (تنهایی من)
  یه وقتایی دلت میسوزه ،
  یه وقتایی دلت میشکنه ،
  یه وقتایی دلت میگیره ...
  اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته ...!!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. تنهایی

  [I]قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق و[/I]
  [CENTER][I]عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست[/I][/CENTER] [I]چه قانون عجیبی چه ارمغان نجیبی[/I]
  [CENTER][I]و چه سرنوشت تلخ و غریبی[/I][/CENTER] [LEFT][I]كه هر بار ستاره های زندگی ات را با دستهای[/I][/LEFT] [I]خود راهی آسمان پر ستاره امید كنی[/I]
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. هوای بارانی

  هوا بارانی بود...

  کودکی را دیدم که معصومانه آسمان را نگاه میکرد و می گفت:

  ...خدایا گریه نکن، یه روزی بنده هات آدمهای خوبی میشن...


  دسته بندی ها
  تصویری