مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. دنیا...

  به سیم آخرساز میزنم امشب...!!!
  به کوری چشم دنیا....
  که ساز مخالف میزند بامن...!!!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. تنها

  ياد دارم روزهاي بي كسي، در خاطرم،،
  ميزند ملق ،اندر باورم،
  ياد دارم؛ ليك گفتي به من، تا به دنيا هست عمرِِ من بجاي!!!!!!
  يار هستم ، اندرون خاطرت،
  امّّا چرا؟؟ رفتي و تنها بماندم بي تو يار.......
  رفتي و تنها بماندم بي تو يار.......
  تنها!!!
  ؟؟؟؟.........!!!!!!!!!!!
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. قاصدک

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ آبان ۹۲ در ساعت ۱۲:۰۶ (دلتنگ)
  همین که قاصدکی را فوت کنی

  تا عطر نفسهایت را با خود

  بیاورد

  برای دلم کافیست
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. خدایا....

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۱۲ (تنهایی من)
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. فکر میکردم...

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۱۲ (تنهایی من)
  فکـر مـی کـردم آدم هـا فقط عـوض شـده اند...
  یـادم نبـود؛ کـه بعضـی هـم...
  عـوضـی شـده انـد...!!!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. مردا....

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۰۸ (تنهایی من)
  مردا سکوت ميکنن ! نمي تونن وقتي که ناراحت هستن گريه کنن و بهونه بگيرن اونا نميتونن به تو بگن من رو بغل کن تا آروم شم نمیتونن بگن دلشون ميخواد تو آغوشِ تو گريه کنن . . .ممکنِ خيلي تورو دوست
  داشته باشن اما نمي تونن صداشون رو مثل دختر بچه ها کنن و جيغ بزنن و بگن...!
  عاشقتم اون همه
  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. عشق حقيقي

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ آبان ۹۲ در ساعت ۱۴:۰۶ (تنهایی من)
  پسري كه تو را دوست داشته باشد،تنت را عريان نمي كند بانو!!
  بلكه لباس عروس بر تنت مي كند....بفهم عشق اگر واقعاً عشق بود لذت آن بوسه بر پيشاني خيلي بيشتر از لب دادن بود....اگر عشق واقعاً باشد همان دستانت را كه مي گيرد حتي براي يك لحظه ديوانه ات مي كند و از برق چشمانم مست مي شوي احتياج
  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. گاهی

  توسط در تاریخ دوشنبه ۰۶ آبان ۹۲ در ساعت ۲۰:۳۸ (تنهایی من)
  گاهي مجبوری،

  بغضت را بايك ليوان آب فرو ببری...!

  و بگويی:

  خدا بزرگ است...
  دسته بندی ها
  عاشقانه