مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. ی دخترایی هستن

  توسط در تاریخ دوشنبه ۰۶ آبان ۹۲ در ساعت ۱۵:۱۳ (تنهایی های رویا70)
  یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ..  یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ..
  فـَقـَط تیــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ..
  تـو جـَمـع آروم میشیـنـَن و فـَقـَط گـوش میـבَن ...
  ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...
  عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...
  شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ..
  ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكـے اومـَב تـو زنـבگیشــون
  اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. باید...

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۵۱ (تنهایی من)
  بايد كم باشي تاكمبودت احساس شود ، نه اينكه نباشي تا نبودنت عادت شود .
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. پدر...

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۵۰ (تنهایی من)
  پدر آمد از راه
  دست هایش خالی
  کودکان چشم به دستان پدر…
  سفره خالی را پدر از پنجره بیرون انداخت
  سفره قلبش را
  ... ... بار دیگر گسترد!
  بچه ها آن شب هم
  مثل دیگر شبها
  یک شکم سیر محبت خوردند...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. باران...

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۴۷ (تنهایی من)
  گونه هایت خیس است ؟
  باز با این رفیق نابابت ، نامش چه بود ؟ هان ! باران …
  باز با “باران” قدم زدی ؟
  هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها
  همدم خوبی نیست برای درد ها
  فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکند
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. فقط یه شوخی

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۴۶ (تنهایی من)
  به شوخی گفتم دیگر نمیخواهمت !

  خنــــــدید و رفت ..

  فهمیـــــــدم شوخی من حرف دلــــــش بود...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. کاش خدا...

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۴۵ (تنهایی من)
  كــــــاش گاهي خدا

  از پشتـــ ابرها مي آمد

  گوشمـــ را محكم ميگرفتـــ و داد ميزد:

  انقدر غر نزن! همينه كه هستـــ ...

  بعــد يه چشمكــ ميزد و تو گوشم ميگفتـــ:

  همهـ چي درست ميشه.....
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. سرنوست...

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۴۱ (تنهایی من)
  دست سرنوشت را …
  بـایـــــــد قطــــــــع کرد …
  او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. خدایا....

  توسط در تاریخ شنبه ۰۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۷:۴۰ (تنهایی من)
  خــــــــــــ ــــــدایا…
  صورت حساب لطفاً…
  باقیشم مال خودت…
  منو خلاص کن
  سیر شدم از زندگی!
  دسته بندی ها
  عاشقانه