مشاهده RSS Feed

جدید ترین مطالب وبلاگ

 1. جای خالی....

  جای خالی...


  آدم هـا می آینـد

  زنـدگی می کننـد

  می میـرنـد و می رونـد …

  امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

  جای خالی ات قده خود توست

  بزرگ نیست

  کوچک هم؛

  که نه هجوم و ازدحام اطراف آن را پر می کند

  و نه کوچکتر از تو، در آن جای می گیرد.

  درست اندازه ی حضور توست..

  آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

  آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

  مـی مـــانــد
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده