مشاهده RSS Feed

A B

راه های دوست یابی

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ جمعه ۰۳ خرداد ۹۲ در ساعت ۲۲:۵۹ (1467 نمایش ها)
[TABLE]
[TR]
[TD]
[SIZE=3]رسول خدا(ص): (المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل).[/SIZE]
[SIZE=3] انسان در دین خود از دوستش تاثیر می پذیرد پس لازم است هر یک از شما درباره انتخاب دوست، دقت کنید. [/SIZE]
[SIZE=3] رسول خدا(ص): «لا خیر لک فی صحبه من لا یری لک من الحق مثل ما تری له ». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که تو به حقوق او توجه داری ولی او به حق تو توجه ندارد رفیق خوبی نخواهدبود (شایستگی رفاقت ندارد). امام علی (ع): «و احذر صحابه من یفیل رایه وینکر عمله فان الصاحب معتبر بصاحبه ». [/SIZE]
[SIZE=3] از دوستی با کسانی که افکارشان نادرست و اعمالشان ناپسند است، دوری گزین زیراانسان از دوستش، متاثر می شود. [/SIZE]
[SIZE=3] امام علی (ع): «لاتصحب المالق فیزین لک فعله و یود انک مثله ». [/SIZE]
[SIZE=3]با چاپلوس (تملق گو) دوستی نکن، زیرا کار ناروای خود را در نظر تو نیک جلوه می دهد و دوست دارد تو نیز مانند او شوی.امام علی (ع): «من اتخذ اخا من غیراختیار الجاه الاضطرار الی مرافقه الاشرار». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که ناسنجیده با دیگران پیمان دوستی می بندد، بناچار به دوستی اشرار تن درمی دهد. [/SIZE]
[SIZE=3] امام علی (ع): «قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم ». [/SIZE]
[SIZE=3] همنشین نیکان شو، تا از آنان شوی و از بدکاران دوری کن تا از آنان نباشی. [/SIZE]
[SIZE=3] امام علی (ع): «احبب حبیبک هونا ما عسی ان یکون بغیضک یوما ما و ابغض بغیضک هونا ما عسی ان یکون حبیبک یوما ما». [/SIZE]
[SIZE=3] در دوست داشتن میانه رو باش، چه بسا دوست روزی دشمن گردد و در دشمنی نیزمیانه رو باش، شاید روزی دشمن،دوست تو گردد. [/SIZE]
[SIZE=3] امام علی (ع): «لاتصحب الشریر فان طبعک یسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم ». [/SIZE]
[SIZE=3] از مصاحبت با انسان شرور بپرهیز، زیرا طبیعت به طور ناخودآگاه، از خوی او شری را می گیرد و تو از آن بی خبری. امام علی (ع): «من اتخذ اخا بعد حسن الاختباردامت صحبته و تاکدت مودته ». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که پس از آزمایش صحیح، کسی را به دوستی برگزیند رفاقتش پایدار و مودتش استوار خواهد بود. امام علی (ع):«من لم یرض من صدیقه الا بایثاره علی نفسه دام سخطه ». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که راضی و خشنود نمی شود از دوست خود مگر آن که شخصیت خود را نادیده بگیردو رفیق نادان را بر خود ترجیح دهد، همواره در خشم و ناراحتی خواهد ماند. [/SIZE]
[SIZE=3] امام سجاد (ع): «یا بنی ایاک و مصاحبه الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک ». [/SIZE]
[SIZE=3] از مصاحبت کودن پرهیز کن، زیرا اراده می کند به تو نفع برساند ولی به علت نادانی تو را زیان می رساند. [/SIZE]
[SIZE=3] امام صادق (ع): «من یصحب صاحب السوء لایسلم ». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که با رفیق بد همنشین شود سالم نمی ماند (سرانجام به ناپاکی آلوده می شود)امام صادق (ع): «لاتتبع اخاک بعد القطیعه وقیعه فیه فتسد علیه طریق الرجوع الیک فلعل التجارب ترده علیک ». [/SIZE]
[SIZE=3] پس از آن که رشته دوستی را گسستی درباره دوستت بدگویی نکن زیرا با این کارراه بازگشت او را می بندی، شاید تجربه های زندگی او را به تجدید رفاقت بکشاند. [/SIZE]
[SIZE=3] امام صادق (ع): «من غضب علیک ثلاث مرات فلم یقل فیک سوءا فاتخذه لک خلا». [/SIZE]
[SIZE=3] کسی که سه مرتبه نسبت به تو خشمگین شود و درباره ات به بدی سخنی نگوید او رادوست خود قرار بده. [/SIZE]
[SIZE=3] امام صادق (ع): «لاتطلع صدیقک من سرک الا علی ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک فان الصدیق قد یکون عدوا یوما». [/SIZE]
[SIZE=3] دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن، مگر اسراری که اگر دشمنت از آنان آگاه گردد، زیانی به تو نرسد برای این که چه بسا دوست روزی دشمن شود. [/SIZE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات