مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. 9:اعترافات DayaN

  بگو بگو که چه کارت کنم
  ز گریه جویم و دل را
  که شکارت کنم
  بیا
  که فقانت کنم
  ز خنده چینم و لب را
  که نشانت کنم  +بخشی از شعر آرزو خسروی

  پی نوشت:محسن نامجو از این شعر را در کنار دو غزل از حافظ اجرا کرد.
  و با نام "بگو بگو" شهرت یافته است

  پ.ن2:وقتی به این شعر فکر میکنم هوس تجربه کردن مقداری عشق در سرم میلولد حتا..


 2. 8:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۵۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  442 بار دیروزگفتم اینو ک:
  من از آن روز که در بند توئم با خاطراتت آزادم
  ..N..

  +چیکا کنم NA...قفل کردم دستم نمیره بنویسم..
  +من همیشه تو دار بودم میترسم بنویسم چیزی. آخ آخ طبق معمول...
  باس باید بگم بیییییییییییییییییییییییی خی
 3. 7:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۴۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  اینو یادته هان؟ NNNNN؟؟؟؟
  ناگهان زنگ میزند تلفن
  ناگهان وقت رفتنت باشد
  مرد هم گریه میکند وقتی
  سر من روی دامنت باشد
  بکشی دست روی تنهاییش
  بکشد،دست از تو و دنیات
  واقعا عاشق خودش باشی
  واقعا عاشق تنت باشد
  روبه رویت گلوله و باتوم
  پشت سر خنجر رفیقانت
  توی دنیای دوست داشتنی
  بهترین دوست دشمنت باشد
 4. 6:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۴۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
 5. 5:اعترافات DayaN

 6. 4:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::

  لاااااامصب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  قدیم خواب بد میدیدیم میگفتن با شکم پر خوابیدی
  ولی انگاری با شکم خالیم بخوابم باز خواب و کابوس دنبالمه..
 7. 3:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::
  طالعم هیچ طلوع نکرد

  از کنج این تاریک خانه
  که ته گرفته دیگر
  تمام شور زندگانیم
  اینکه تا کجا با این تنهایی وحشتناک دوُوم بیارم شرطه...میشنوی ؟
  یا خوابی؟((N))
 8. 2:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::

  از ابتدا آغاز اطرافمان را تنهایی در بر گرفته بود همی...یادته؟؟؟؟
  از هوش می،سه نقطه

  کاش هنوز القای زمانه مارا به شعر تبیینی کمی راه میداد