بیماری نوابغ!اگه چرچیل و همینگوی رو نابغه بدونیم!زندگی های غیر عادی,خودکشی و تاریخ سازی>پ.ن به همین مزخرفات دل خودتو خوش کن,گرگ پیر رو شیر...