مشاهده RSS Feed

تنهایی من

برای خوئم مینویسم...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۲ در ساعت ۲۰:۱۱ (803 نمایش ها)
بـراے בل خـــوבم مینویسم ...

بـراے בلتنگــے هایــم

بـراے בغــבغــﮧ هاے خـــوבم

بـراے شانـہ اے کـﮧ تکیـﮧ گاهــم نیستــــ !

بـراے בلـے کـﮧ בلتنگـــم نیســـت ...

بـراے בستـے کـﮧ نوازشگــر زخـم هایــم نیســت ...

بـراے خوבم مـے نویســـم !

بمیــــرم براے خوבم کـﮧ اینقـــבر تنهاستـــ .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات