مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. 8:اعترافات DayaN

  442 بار دیروزگفتم اینو ک:
  من از آن روز که در بند توئم با خاطراتت آزادم
  ..N..

  +چیکا کنم NA...قفل کردم دستم نمیره بنویسم..
  +من همیشه تو دار بودم میترسم بنویسم چیزی. آخ آخ طبق معمول...
  باس باید بگم بیییییییییییییییییییییییی خی
 2. 7:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۴۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  اینو یادته هان؟ NNNNN؟؟؟؟
  ناگهان زنگ میزند تلفن
  ناگهان وقت رفتنت باشد
  مرد هم گریه میکند وقتی
  سر من روی دامنت باشد
  بکشی دست روی تنهاییش
  بکشد،دست از تو و دنیات
  واقعا عاشق خودش باشی
  واقعا عاشق تنت باشد
  روبه رویت گلوله و باتوم
  پشت سر خنجر رفیقانت
  توی دنیای دوست داشتنی
  بهترین دوست دشمنت باشد
 3. 6:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۴۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
 4. 5:اعترافات DayaN

 5. 4:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::

  لاااااامصب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  قدیم خواب بد میدیدیم میگفتن با شکم پر خوابیدی
  ولی انگاری با شکم خالیم بخوابم باز خواب و کابوس دنبالمه..
 6. 3:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::
  طالعم هیچ طلوع نکرد

  از کنج این تاریک خانه
  که ته گرفته دیگر
  تمام شور زندگانیم
  اینکه تا کجا با این تنهایی وحشتناک دوُوم بیارم شرطه...میشنوی ؟
  یا خوابی؟((N))
 7. 2:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۳۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::

  از ابتدا آغاز اطرافمان را تنهایی در بر گرفته بود همی...یادته؟؟؟؟
  از هوش می،سه نقطه

  کاش هنوز القای زمانه مارا به شعر تبیینی کمی راه میداد

 8. 1:اعترافات DayaN

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳ در ساعت ۲۳:۲۸ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  حیف ک دیگه نیسی:::

  یادمه توو بچگی بارها و بارها به دلایل مختلف فقط به خاطر تظاهر گریه کردم :|
  دروغ گویه خوبی نیستم
  ولی خوب فیلم بازی میکنم