مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. خدایا

  [SIZE=5]خدایا...
  بابت آن روز
  که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!
  من عصبانی بودم
  برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد
  و مــــــــــن پا فشاری می کردم[/SIZE]
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. زندگی بهتر

  توسط در تاریخ جمعه ۰۱ شهریور ۹۲ در ساعت ۱۱:۱۴ (مطالب زیبا)
  [B][COLOR=#C00000][FONT=&quot]همه ما خودمان را چنين متقاعد مي كنيم كه زندگي بهتري خواهيم داشت اگر:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot][/FONT]
  [B][COLOR=#333333][FONT=&quot]شغلمان را تغيير دهيم[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#333333][FONT=&quot]مهاجرت كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]با افراد تازه اي آشنا شويم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]ازدواج ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه , سرگرمی
 3. دختر

  [SIZE=4][COLOR=#800080]اﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ،

  ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ

  ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ،

  ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿما[/COLOR][/SIZE]:-98
  دسته بندی ها
  شخصی
 4. روح

  دست می برم بر روح تار بسته ام

  این قدر بی حرکت بوده همچون مردگان

  که حال معلوم نیست به چه امیدی این نام را یدک می کشد

  روح همان جریان زندگی است

  پس شاید این روزها زندگی جریان ندارد
  دسته بندی ها
  شخصی
 5. پشت پا زدن

  [CENTER][B]همیشه پاهایی به ما پشت پا میزنند

  که بند کفش هایشان را خودمان بستیم .[/B][/CENTER]
  دسته بندی ها
  شخصی
 6. عمر

  [COLOR=#FF0000][COLOR=#b1b1b3][COLOR=#FFFFFF] [CENTER][CENTER][FONT=arial, helvetica, sans-serif][COLOR=#ff0000][B]گاهی عمر تلف میشود به پای یک احساس[/B][/COLOR][/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][COLOR=#ff0000][B][FONT=arial, helvetica, sans-serif]گاهی احساس تلف میشود به پای عمر…[/FONT][/B][/COLOR][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=arial, helvetica, sans-serif][COLOR=#ff0000][B]و چه عذابی می کشد کسی که[/B][/COLOR][/FONT][/CENTER][/CENTER] ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 7. دلتنگی .

  [SIZE=4]نـــه ایــنکــــــــه زانـــــــــــــو زכه باشــــــــم...

  نـــــــــه...!

  فــقـط دلـــ تـنگــــــــے اتــــ ســنگیــטּ اســـــــت...!


  همیـــــــטּ...! [/SIZE]
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. زن

  ﺩﺭ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻫــــﺮ ﺯﻥ ..
  ﺩﺧـﺘـﺮﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﭼــﻬﺎﺭﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﺒـﯿـﻦ
  ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﻓـﻘـﻄــ ﻣـــــﻬـﺮﺑـﺎﻧـﯽ ﻭ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﺪ ،
  ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﺶ ﺑـﮕـﯿـﺮ ، ﻧـﻮﺍﺯﺷـﺶ ﮐـﻦ ...
  ﺧـﯿـﺎﻟـﺶ ﺭﺍ ﺭﺍﺣـﺖ ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻫـﺴـﺘـﯽ ، ﺟـﺎﯾـﯽ ﻧـﻤـﯽ
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی