مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. کاش

  کاش.....
  کاش مثل باران لطافت عشق را با صداقت تمام هدیه میدادیم
  کاش مثل برف پاک و سپید بر پلیدیها سیاه می گستردیم
  کاش مثل خورشید نوید زندگی را به دل عاشق مزده میدادیم
  کاش مثل صبا با نوای دل انگیز معشوق دل عاشق را نوازش میدادیم
  کاش مثل بهار سفره ای پاکی و سبزی را بر زمین
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 2. نامه ام به خدا !!!!!!!!!

  خدا!!!!!

  هرروز میشینم روبروی درگاهت تا دلت به حالم رحم بیاد
  داری سختیامو میبینی. به در و دیوار زدنم رو میبینی. هرروز از حالم
  شکایت میکنم.قضاوتش رو به روز دیگه موکول میکنی. ساعت عمرم داره پشت سرهم میگذره. هر دقیقه و ثانیه اش تلخ تر از قبل برام میشه.
  فقط به خاط تو صبر دارم
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 3. بغض

  بغضی در گلو دارم که نمیدانم با آن چه کنم
  راه نفسم را بسته است
  نمیگذارد اکسیزن را ببلعم
  قطره های اشک یکی پس از دیگری فرو میریزد
  به دنبال راهی برای نفس کشیدنم
  باران می بارد
  دلم میگوید تنها راه نفس کشیدنت
  فقط در زیر باران است زیر رحمت های الهی
  به بام میروم
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 4. التماس

  هر چه از دست میرود بگذار برود........
  چیزی که به التماس آلوده باشد نمی خواهم.......
  هر چه باشد.........حتی زندگی......
  دسته بندی ها
  شخصی
 5. مادر

  وقتی مریض میشی و دکتر ازت میپرسه:بیماریت چیه؟
  منتظر مادرت میشی.....و همیشه جواب دادن رو به اون میسپاری
  چرا که میدانی مادرت همون احساسی رو داره که تو داری و حتی از خودت
  بیشتر دردت رو احساس میکنه........
  مادر همیشه دوستت دارم زیرا تو تنها کسی هستی که مرا
  میفهمی و درکم میکنی ترکم نکن چون بدون تو زندگی سخته!
  دسته بندی ها
  شخصی
 6. گاهی

  گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن
  به رفتن که فکر میکنی اتفاقی برات می افته....
  که منصرف میشی
  میخوای بمونی
  رفتاری میبینی که انگار باید بری
  این بلاتکلیفی از جهنم هم بدتره.......
  دسته بندی ها
  شخصی
 7. مدارا

  آنقدر مدارا کرده ام ............
  که دیگر مدارا عادتم شد............
  وقتی خیلی نرم شدی..........
  همه تو را خم میکنند.......
  دسته بندی ها
  شخصی
 8. خسته شدم

  خسته ام از این زندگی
  نه بخاطر اینکه خوشی زده زیر دلم
  نه بخاطر مشکلات مادی
  نه بخاطر سرگرمی
  هیچکدوم
  بخاطر بیرحمی اطرافیانم
  بخاطر نادیده گرفتنم
  بخاطر بی محبتی ها
  بخاطر خیانت ها
  بخاطر دورویی ها و خیلی چیزای دیگه
  شیشه دلم شکسته هروقت میخوام
  شکسته
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی