مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. قایق سہراب

  ¥. از ھیاھوے زمین بیزارم، سہراب قایقت جایے براے من دارد؟
 2. ..........

  [CENTER][COLOR=#36ABD6][FONT=tahoma]شب از مهتاب سرمیره تمام ماه تو ابه شبیه عکس یک رویاست توخوابیدی جهان خوابه زمین دور تومیگرده زمان دست تو افتاده تماشاکن سکوتتوعجب امقی به شب داده توخواب انگار طرحی ازگل ومهتابولبخندی شب از جایی شرومیشه که توچشماتومیبندی تورا اغوش میگیرم تنم سریزه رویاشه جهان ...
  برچسب ها: ......... ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  شخصی , جالب
 3. خیانت تو...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۵ تیر ۹۲ در ساعت ۱۱:۳۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ¥. بند بند تنم پارہ شد وقتے شنیدم بند بند پیراھنت در آغوش دیگرے باز میشود‎;-(;-(‎
 4. آھنگ زنگ موبایلت

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۵ تیر ۹۲ در ساعت ۱۱:۱۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ¥. آھنگ زنگ من روے موبایلت با بقیہ فرق داشت، ولے آھنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیہ بود. تو بہ خاطر اینکہ بفھمے منم و من بہ خاطر اینکہ فکر کنم تویے.‏‎ ‎
 5. با من بمون جانا.

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۴ تیر ۹۲ در ساعت ۲۲:۱۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  یکے بود یکے نبود زیر این سقف کبود یک غریب آشنا دل و جونمو ربود، اینجورے نگاہ نکن گل یاس مہربون اون غریبہ خودتے ھمیشہ با من بمون...‏‎ ‎
 6. حراج محبت میکنم

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۴ تیر ۹۲ در ساعت ۲۱:۵۸ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ایستادن اجبار کوہ بود. رفتن سرنوشت آب. افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمے. پس بے ھیچ پاداشے حراج محبت میکنم کہ من ھم یک خاطرہ ام...‏‎ ‎
 7. تپش قلبم

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۴ تیر ۹۲ در ساعت ۲۱:۰۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  آرزو دارم فقط یکبار سرت را بہ روے سینہ ام بگذارے تا تپش نا منظم قلبم را احساس کنے ولے از آن میترسم کہ قلبم بہ احترامت بایستد.
 8. ف ا ص ل ھ

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۴ تیر ۹۲ در ساعت ۲۰:۳۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  دلگیرم از تمام الفباے بے کسے، بہ خصوص این پنج حرف ف ا ص ل ہ‎ ‎