مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. گران باشید!!!!!!!!!!!!!!!

  خودتان را سفت بچسبید !
  قدر خودتان را بدانید ....
  ارزان نفروشید خودتان را ؛
  به لبخندی ، به حرفی ، به نقلی ، به هدیه ای ، به اندک توجهی ...
  بگذارید تلاش کند.
  بگذارید برای به دست آوردنتان هزار راه را امتحان کند.
  بگذارید قدرتان را بداند. بگذارید بهایتان را بپردازد.
  آدمها چیزهای مفت به دست آمده را مفت هم از دست می دهند !
  گــــــران باشید.........
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. حدس بزنید

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۰۴ (مطالب زیبا)
  [COLOR=black]ورچه هر روز صبح زود سر کار مي*رفت و بلافاصله کارش رو شروع مي*کرد. با
  خوشحالي به ميزان زيادي توليد مي*کرد.

  رئيسش که يک شير ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 3. جالب

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۰۳ (مطالب زیبا)
  [CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر حجر[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
  [CENTER][CENTER] [COLOR=red][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
  [CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر ارتباطات[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER] ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 4. من اینم...

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۱۰ (تنهایی من)
  عَـزیـزَمـ مَـטּ Sami Beigi نـیـسـتَـمـ ڪِـﮧ مـیـگِـﮧ :

  בُنـیـا رو گَـشـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو پِـیـבا شـﮯ هـیـچـﮯ نِـمـیـفَـهـمَـمـ فَـقَـط مـیـפֿـوامـ بـاشـﮯ

  مَـטּ مـیـگَـمـ :

  בُنـیـا رو سـاפֿـتَـمـ تـا ڪِـﮧ تـو آבَمـ شـﮯ هـیـچـﮯ نِـمـیـفَـهـمَـمـ گُـمـشـو بُـرو ل*ـا*ش*ـی
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. امشب هر دو....

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۰۹ (تنهایی من)
  اِمـشَـبـ هَـر בو غَـرقـ شُـבیـمـ ،

  تـو בَر פֿـوشـﮯ مَـטּבُر פֿـاطِراتـ

  اِمـشَـبـ هَـر בو فـوتـ ڪَـرבیـمـ

  تـو شَـمـعـ تَـوَلُـבِتـ مَـטּ בوב سـیـگـار

  اِمـشَـبـ هَـر בو פֿَـسـتِـﮧ شُـבیـمـ

  تـو اَز پـاﮮ ڪـوبـﮯ مَـטּ اَز اِنـتِـظـار
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. به سلامتی...

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۰۸ (تنهایی من)
  پـیــڪـ آخـرم رو نـوشـیـدم بـه سـلـامـتــے

  "
  خــــــــــــــــدا
  "

  ڪــه تـمـوم آرزوهـامـو

  "
  دونـــــه دونـــــه
  "

  جـلـوے چـشـمـام پـرپـر ڪــرد

  تـا
  عـظــــمـتـشـو نـشـونـم بـده !!
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. هرجا دلت شکست...

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۰۷ (تنهایی من)
  هرجا دلت شکست...
  خودت شکسته هاشو جمع کن
  تا هر کسی منت دست زخمیشو به رخت نکشه...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. نمیدانید چه ام شده است...

  توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۸:۰۶ (تنهایی من)
  شمــآ نمـی دانید چه ام شده استــ !
  از کــوچه پس کوچه هآی پشتــ پنجره تآن مـی گذرمـــ
  و دلــم به اندازه ی تمآم ظرفهآی آشپزخآنه مآن شکسته استـــ ..
  و شمآ نمـی دانید چه ام شده استـــ !
  دلــم به اندازه ی نبض تَن تمآم گنجشک هآ حوالـی شمآ تند مـی تپد ..
  دلــم به اندازه ی همه ی کسآنـی که برای رسیدن به جآیـی
  دیــرشآن شده استـــ ، شور مـی زند !
  دلــم قدر همه ی تا به حآل خواستنم دیگر تـــو را نمـی خواهد ..
  و قــرار هم نیستــ ؟!!!
  شمــــآ بفهمید ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه