مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. ...

  قصه نیستم که بگویی
  نغمه نیستم که بخوانی
  صدا نیستم که بشنوی
  یا چیزی چنان که ببینی
  یا چیزی چنان که بدانی
  من درد مشترکم
  مرا فریاد کن ... شاملو
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. بايزيد بسطامي

  روشن تر از خاموشي ، چراغي نديدم
  و سخني،بِه از بي سخني، نشنيدم
  ساكن سراي سكوت شدم
  و صُدره ي صابري را پوشيدم
  مرغي گشتم؛
  چشم او، از يگانگي
  پَر او ، از هميشگي
  در هواي بي چگونگي، مي پريد
  كاسه اي بياشاميدم كه هرگز،تا ابد
  از تشنگي او سيراب نشدم
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. ..

  روزي كه تو آمدي به دنيا عريان
  جمعي به تو خندان و تو بودي گريان

  كاري بكن اي دوست كه وقت مردن
  مردم همه گريان و تو باشي خندان
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. ادمای دلتنگ...

  توسط در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۰:۵۸ (تنهایی من)
  آدمـای دلتــــــــــنگ
  وقتی خیلی بهشون خوش میگذره و میخندند
  یهو سرشونو برمیگردونند اونوری
  یکم ثابت میشن
  یواش یواش چشاشــــــون پر از اشـــــــک میشه
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. زندگی..

  توسط در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۰:۵۸ (تنهایی من)
  همیشه بهم میگفت زندگیشمروز جدایی بهم گفت خداحافظ “زندگیمگفتم اگه زندگیتم چرا تنهام میذاری ؟!
  لبخند تلخی زدو گفت :
  هرکسی برای رسیدن ب عشقش باید از زندگیش بگذره……!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. یکی بود،دیگه نیس

  توسط در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۰:۵۵ (تنهایی من)
  ﻣﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﻢ ﺩﺍﺳﺘـﺎﻧـﯽ ﺍﺯ ﻋﻼﻗــﻪ ﺍﻡ ﺑـﻪ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﻨـﻮﯾﺴــﻢ ؛
  ﯾــــــﮑــــــﯽ ﺑــــــﻮﺩ ، ﯾــــــﮑــــــﯽ . . .
  ﺑـــــﯽ ﺧـــــﯿـــــﺎﻝ !
  ﺧــﻼﺻـﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﯾﻨــﮑـﻪ :
  "ﺩﻭﺳﺘـــــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. کاش...

  توسط در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۰:۵۴ (تنهایی من)
  کاش می شد به جای نوشتن این همه تلخ نویس ...
  فقط یک نفس عمیــــــــق نوشت!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. به خودم مربوطه...

  توسط در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ۹۲ در ساعت ۱۰:۵۳ (تنهایی من)
  ﻣﻐﺮورم؟؟؟؟؟ . ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯿﮑﺸﻪ!!!!!! . ﺗﻨﻬﺎم؟؟؟ . ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ!!! از ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮم؟؟؟ . ﺧﻮدﺷﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻦ..!!! . ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم؟؟ . ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺧﻮدﻣﻪ!!!! . ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟؟ . دوس دارم!! . ﻟﺠﺒﺎزم؟؟؟؟ . آره ﭼﺠﻮرم!!!! . ﮐﯿﻨﻪ اﯾﻢ؟؟؟ . ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪاره!! . ﺳﻨﮕﺪﻟﻢ؟؟؟؟ . ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ!! . از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯿﺎد؟؟ . ﻣﮕﻪ ﻣﺠﺒﻮرت ﮐﺮدم . ﻗﺮاره ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ؟ . ﻧﻮچ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ . اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻠﻢ ﻧﯿﺴت . راه ﺑﺎز ﺟﺎده دراز ﻫﺮرررری . اوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاره . ﺧﻮش اوﻣﺪ... . ه م ى ن ه كه هس!! :| ;-)
  دسته بندی ها
  عاشقانه