مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

جالب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۹۲ در ساعت ۱۹:۰۳ (1008 نمایش ها)
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر حجر[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=red][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر ارتباطات[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=red][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر اطلاعات[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=red][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر فن آوری[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=red][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]عصر دیجیتال[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=black][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#984807][FONT=Helvetica]0000000[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#984807][FONT=Helvetica]00000[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#984807][FONT=Helvetica]000[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#984807][FONT=Helvetica]00[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#984807][FONT=Helvetica]0[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [COLOR=black][FONT=Helvetica] [/FONT][/COLOR][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=red][FONT=Helvetica]همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته واز صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه!![/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER] [B][COLOR=#C0504D][FONT=Helvetica]روابط عمومی شهرداری شیراز[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات